Nyheter

Regeringen säger nej till rekordbygget

Regeringen säger nej till den planerade vindkraftparken. Bild: Blekinge Offshore.

Blekinge Offshore har i nio år arbetat med att bygga mellan 500 och 700 vindkraftverk i Hanöbukten i Blekinge, men nu har regeringen avslagit ansökan om tillstånd.

Att regeringen avslår beror bland annat på att den planerade vindkraftparken är placerad nära Försvarsmaktens övningsflygplats samt andra anläggningar och verksamheter i Ronneby.
De anser också att vindkraftparken skulle påverka skjutverksamheten vid Ravlunda skjutfält samt tekniska system och radarverksamhet kring Hanöbukten. 

Blekinge Offshore har bland annat anfört att parken, med hjälp av olika tekniska och kompensatoriska lösningar, inte påtagligt skulle motverka totalförsvarets intressen eller påtagligt försvåra utnyttjandet av totalförsvarets anläggningar i området. 
Men nu avslår regeringen ansökan och därmed är frågan avgjord.