Nyheter

Regeringen sänker kostnader för standarder

— Vi är mycket glada att regeringen har tagit till sig och nu kommer att åtgärda de höga kostnaderna för byggstandarder. Konkret innebär det bland annat att eurokoderna som ersatt Boverkets konstruktionsregler, BKR, nu kommer att bli fritt tillgängliga. Det innebär också att handböcker kopplat till dessa standarder kan tas fram för att förenkla tillämpningen av reglerna, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

I februari i år skrev representanter för samhällsbyggnadssektorn, bland andra Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Byggindustrier, ett samlat brev till regeringen för att uppmana dem att öka tillgängligheten till byggstandarder genom att göra dem fritt tillgängliga på svenska.

Genom europasamarbetet har standardiseringen ökat kraftigt inom bygg- och anläggningsområdet de senaste åren och myndigheter hänvisar i allt större omfattning till standarder i sina regelverk. Detta betyder att ett stort antal medarbetare måste ha kunskap om och tillgång till nödvändiga standarder inom ett flertal områden om allt från att projektera, upphandla, bygga, utöva tillsyn och kontrollera våra byggnader och anläggningar. Om flera i dessa led inte har tillgång till nödvändiga standarder ökar riskerna för fel och brister och i förlängningen säkerheten för medborgare.

– Bygg- och anläggningsstandarder ökar rörligheten av byggprodukter över världens gränser och höjer kvalitén på byggmaterial och utförande, beräkningsmetoder och funktioner. Många små aktörer har dock svårt att bära de kostnader som många standarder innebär, vilket i praktiken innebär att standarderna blir konkurrensbegränsande, säger Monica Björk, vd Byggmaterialindustrierna.

– Det är en rimlig princip i en rättsstat att lagar och regler är fritt tillgängliga för medborgarna och standarderna är i många fall en integrerad del av regelverket för byggande, avslutar Mats Björs, vd Byggherrarna.