Nyheter

Regeringen satsar på broavgifter

Regeringen öronmärker 7,6 miljarder kronor i sin närtidssatsning för angelägna väg- och järnvägsprojekt. Tre av satsningarna ska delfinansieras med broavgifter och kommunala bidrag.

Närtidssatsning innebär att regeringen satsar extra pengar till angelägna infrastrukturprojekt. Paketet omfattar 7,6 miljarder kronor att fördelas under 2009 och 2010 och innebär att en rad efterfrågare satsningar kommer att kunna tidigareläggas eller undvika att skjutas upp. Dit hör bland annat projektering av en ny älvförbindelse i Göteborg som får 200 miljoner kronor.

-Det här handlar inte om de stora drömmarna som ska förverkligas om tio år utan om konkreta förbättringar av dagens trafikproblem. Pengarna går till projekt som kan sättas i gång här och nu, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Grovt räknat går en tredjedel av pengarna går till järnväg och resten till vägnätet. En miljard kronor satsas på den spårbundna trafiken i Stockholm, Malmö och Göteborg.

-Vi vill särskilt stärka de spårbundna resorna i Göteborg och Malmö, säger Åsa Torstensson.

Tre av projekten är samfinansierade; riksväg 50 förbi Motala, E4 genom Sundsvall samt E4/E12 i Umeå. Där går staten in med pengar tillsammans med respektive kommun och satsningarna ska delvis finansieras av brukaravgifter. Däremot kommer ingen näringslivsaktör att gå in med direkta pengar. För att det ska bli möjligt måste lagstiftning ses över, konstaterar infrastrukturministern.

-Vi har ingen större erfarenhet av nära samarbete mellan stat och region när det gäller gemensamma infrastruktursatsningar, vilket är olyckligt. Att vi nu har tre samfinansierade projekt beror på kommunala initiativ som är lokalt förankrade, säger Åsa Torstensson

I Motala och Sundsvall handlar det om broavgifter som uppskattas ge 1,5 miljarder respektive 2,4 miljarder kronor i intäkter under en 25-årsperiod.

De projekt som nu dras igång är inte fullt ut finansierade i närtidssatsningen. De vägar som byggs kommer att behöver ytterligare 17 miljarder kronor i statlig finansiering, enligt en grov uppskattning av departementsråd Ragnvald Paulsson . För järnvägssatsningarna behöver ytterligare 6-7 miljarder skjutas till.