Regeringen ska utreda rasorsakerna

Regeringen ska utreda rasorsakerna
Regeringen planerar att låta Boverket utreda varför taken har rasat. – Vi håller på att skissa på det nu, säger Björn Dufva, på miljödepartementet.

Tanken är att Boverket också ska ge förslag på eventuella åtgärder som kan vidtas inför nästa vinter. Även Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, håller på att samla uppgifter om de rasade taken.

Just nu sammanställs en lista över vilka tak som har rasat, och längre fram planerar SP att välja ut några byggnader som studeras grundligare för att fastställa orsaken till rasen. Men för den grundligare studien krävs finansiering.

– Någon måste skjuta till pengar. Vi söker den finansieringen i dag, säger Carl-Johan Johansson på SP.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, arbetar också med att samla in uppgifter om takrasen.

Relaterade artiklar

NCC bygger ut vattenverk i Umeå
Bygger nytt kafferosteri och huvudkontor
Tecknar bostadskontrakt värt 380 miljoner
Skanska bygger ny bussdepå i New York för 5 miljarder