Nyheter

Regeringen tar krafttag mot ”skurkföretag”

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Bild: regeringen

Regeringen tillsätter en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet. Bland ledamöterna finns bland annat Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.
– Tyvärr har byggbranschen infiltrerats av kriminella element. Därför välkomnar vi kommissionen mot arbetsmarknadskriminalitet.

På en pressträff på måndagsförmiddagen tillkännagav arbetsmarknadsminister Eva Nordmark regeringsbeslutet.

– Fusk och brottslighet i arbetslivet har blivit ett allt större samhällsproblem. Långa entreprenörskedjor och bristande reglering när det gäller systemet för arbetskraftsinvandring har lett till att vi i dag har aktörer inom flera branscher som har satt i system att utnyttja utländsk arbetskraft och kringgå regler för skatter, tillstånd och arbetsmiljö.  

Med den nya delegationen tar regeringen, enligt Eva Nordmark, ytterligare ett steg för att bekämpa arbetslivskriminaliteten.
– Skurkföretag som snedvrider konkurrensen och utnyttjar människor ska inte finnas på svensk arbetsmarknad.

Uppdraget för den nya delegationen blir att verka samlande och stödjande för att motverka arbetslivskriminalitet och förstärka kunskapen kring arbetslivskriminalitet i Sverige och sprida kunskap om internationella erfarenheter. Delegationen ska bland annat också föreslå åtgärder för en förbättrad samverkan och ökad effektivitet i statens insatser mot arbetslivskriminalitet. 
Ordförande för delegationen blir Ola Pettersson, tidigare chefsekonom på LO och med erfarenhet från arbete på Regeringskansliet och Riksbanken.

– Jag är glad att jag fått regeringsuppdraget att leda den här delegationen. Jag ser att den här kriminaliteten är ett växande samhällsproblem, och jag ser fram emot att bekämpa det. Det handlar om att öka tryggheten för arbetstagare och att det ska vara en schysst konkurrens för våra företagare samt värna skatteintäkter för alla svenska skattebetalare.

Byggbranschen representeras av Johan Lindholm, ordförande i Byggnads och Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, som båda blir ledamöter i delegationen. 

– Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av medvetet fusk och svartarbete. Tyvärr har byggbranschen infiltrerats av kriminella element. Därför välkomnar vi kommissionen mot arbetsmarknadskriminalitet. Det behövs kunskap, ansvarstagande och kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problemen oavsett bransch, och bygg- och anläggning kan bidra med erfarenheter, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.  

Johan Lindholm:
– Jag och Byggnads medlemmar har länge larmat om kriminella organisationer som förstör vår bransch. Det är naturligt att vi tar plats i delegationen och jag kommer att ta mina medlemmars verklighet in i mötesrummet. Ingen kommer att kunna blunda för hur verkligheten ser ut. Men det viktiga är vad som kommer ut av arbetet rent konkret. Det är bråttom och det måste bli verkstad. Delegationen får inte bara snacka, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.

Delegationen påbörjar sitt arbete omedelbart. En slutrapportering ska ske i februari 2025.

Nya nationella delegationen består av:

Ordförande: Ola Pettersson, tidigare bland annat chefsekonom på LO
Ledamöter:
Malin Ackholt, ordf. Hotell och restaurangfacket
Kristina Alsér, ordf. Tillväxtverket, tidigare landshövding
Marcus Dahlsten, vd, Transportföretagen
Anna Ekstedt, ambassadör mot människohandel
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
Johan Lindholm, ordf. Byggnads
Anders Wallner, polis och fd utredare
Irene Wennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet