Nyheter

Regeringen tillsätter utredning om elsäkerhet

Regeringen tillsätter en utredning om hur elektrikers kompetens ska bli tydligare och hur elsäkerheten därigenom kan höjas ytterligare, något som välkomnas av Elektriska Installatörsorganisationen EIO, som idag har 2 700 medlemsföretag.

– Det krävs tydliga regler för att minska risken för olyckor och skador som beror på felaktigt utförda elinstallationer. Lika viktigt för att upprätthålla en god elsäkerhet är att regelverket är transparent och möjligt för alla, inte minst konsumenterna, att förstå, säger Jan Siezing, vd för EIO, i ett pressmeddelande.

It- och energiminister Anna-Karin Hatt sa under torsdagen att konsumenterna måste kunna lita på att den som utför en elinstallation har formell utbildning, och så ser det inte ut idag. Hon säger att regeringen nu vill få fram förslag för en modern lagstiftning som garanterar hög elsäkerhet och att alla som utför elinstallationer har formell och rätt kompetens. 

EIO har länge efterlyst en reformering av behörighetssystemet. För att motsvara de krav som ställs både från elteknikbranschen och konsumenterna behövs en övergång till individuell behörighet, tydligare avgränsning av begreppet elinstallation samt ökad transparens och översiktlighet.

– Vi arbetar för att stärka medvetenheten om de risker som är förenade med elinstallationer. Målsättningen är ett elsäkrare Sverige, säger Jan Siezing. På samma sätt som det är viktigt att elledningar och andra elinstallationer regelbundet kontrolleras och underhålls måste regelverket för elinstallationer löpande ses över och moderniseras.