Nyheter

Regeringen utreder certifiering av arbetsmiljön

Certifiering av arbetsmiljön med skatterabatt till arbetsgivare som sköter sig. Det vill arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin införa. Nu tillsätts en utredning för att hitta modeller för arbetsmiljöcertifiering.

— Det är inte fler och hårdare regler som är lösningen, utan att informera om de risker som finns och visa att det är lönsamt att vara en god arbetsgivare, sa Sven Otto Littorin under fredagens Arbetsmiljöriksdag.

Han anser att det behövs en piska i form av skarpa regelverk, men också belöningssystem.
— Vi måste gemensamt hitta regelverk och strategier där det inte bara finns incitament för att ”inte göra fel”, utan också för att göra rätt. Vi måste uppmärksamma arbetsgivarna på vad det kostar att göra genvägar, hur mycket kostar det inte att behöva ta in vikarier för skadade eller sjuka anställda?

Han pekade på att de 50 miljarder kronor som arbetsskador och sjukdomar kostar samhället varje år, förutom det lidande det innebär för den enskilde, ger stora kostnader i förlorad produktion för den enskilde arbetsgivaren. Nu tillsätter regeringen en utredning för att hitta modeller för arbetsmiljöcertifiering.

— I grunden handlar det om att försöka hitta verktygen för en certifieringsmodell med positiva styrmedel, där vi vill lyfta fram positiva exempel, säger Sven Otto Littorin till Byggvärlden.

Helst skulle han se att en skatterabatt införs för arbetsgivare som har en god arbetsmiljö och arbetar systematiskt med att bedöma risker.
— Vi har jobbat mycket med bestraffning av brister i arbetsmiljöarbetet, nu måste vi hitta metoder för att belöna dem som sköter sig. Skatterabatt eller någon annan typ av kostnadsrabatt vore lämpligt. Men det har jag inte diskuterat med finansministern.

Sven Otto Littorin berättade samtidigt att hans avsikt är att skapa en nationell arbetsmiljöstrategi. Det ska ske i samråd med arbetsmarknadens parter.

Arbetsmarknadsministern är särskilt bekymrad över situationen inom byggbranschen, där hittills i år 16 personer avlidit i arbetsplatsolyckor. Under torsdagen rapporterades även om ytterligare ett dödsfall inom branschen.
— Jag kan inte vara nöjd när det ser ut som det gör inom byggbranschen. Byggherreansvaret har inte varit tillräckligt tydligt och kontrollen av underleverantörerna har varit ganska dålig.

Utredningen för certifiering av arbetsmiljön ska enligt Littorin utgå bland annat från den modell som finns i Danmark. Där registreras arbetsgivarnas arbetsmiljö genom små ”smiley-gubbar” där grön gubbe står för god arbetsmiljö.

— Vi har sett att det gett konkurrensfördelar för de danska arbetsgivarna. Till exempel går arbetssökarna in på danska Arbetsmiljöverkets hemsida och ser efter om den möjliga arbetsgivaren har en ”smiley” eller ej, säger Sven Otto Littorin.