Nyheter

Regeringen utreder fri hyressättning vid nyproduktion

Fri hyressättning ska kunna tillämpas vid nyproduktion. Genrebild: Anna Sjöström

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om fri hyressättning vid nyproduktion.

Regeringen och samarbetspartierna är överens om direktiv till en utredning om fri hyressättning vid nyproduktion. Det framgår av ett pressmeddelande från regeringen.

Den fria hyressättningen kommer ske under en inledande period, och kommer inte omfatta befintliga bostadslägenheter.  

Direktiven har följande utgångspunkter:

  • Fri hyressättning införs vid nyproduktion, och kommer enbart att omfatta nyproduktionen och berör inte befintligt bostadsbestånd. Hyran sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt.
  • Den enskilda hyresgästens intressen ska tillvaratas och det ska även finnas ett skydd mot orimliga hyreshöjningar. 
  • Den nya modellen ska bidra till en långsiktigt välfungerande hyresmarknad och ett effektivt utnyttjande av det aktuella delbeståndet. 
  • Det bör råda en hög grad av transparens och konsumentmakt i fråga om de hyresnivåer som gäller. 

Utredaren ska presentera sina förslag senast den 31 maj 2021. En proposition om fri hyressättning i nyproduktion ska därför kunna antas av riksdagen i början av 2022 och kunna träda i kraft under året.

Utredningen är en del av januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.