Nyheter

Regeringen vill ha oanmälda besök på byggen

Regeringen ska utreda möjligheten till oannonserade besök på byggarbetsplatser och ett utvidgat system för personalliggare inom byggbranschen.

Skatteverket får dessutom i uppdrag att se över möjligheterna till en internetbaserad lönecentral där uppgifter om vilka anställda som finns inom företagen ska finnas tillgängliga månadsvis. Målsättningen är att förslag kring dessa åtgärder ska komma fram under nästa år, meddelades under regeringens presskonferens på tisdagen.
— Vi kan nu vara tydliga med att vi vill ha ett system med personalliggare eftersom vi sett att det fungerat väldigt bra, säger finansminister Anders Borg.
Enligt Borg lämnade Skatteverket en delrapport under tisdagsmorgonen som visat att systemet med personalliggare inom restaurang- och frisörbranscherna varit framgångsrikt.
— Rapporten visar att 4 000 jobb tillkommit i dessa branscher, säger Anders Borg.

Systemet med månadsvis uppgiftslämning om anställda och deras skatter och avgifter till en lönecentral är i linje med ett förslag från Skatteverket. Det skulle ge en bättre kontroll av vilka anställda byggföretagen betalar skatt för. Enligt Borg skulle ett sådant system inte innebära en utökad arbetsbörda för företagen, även om de skulle tvingas rapportera in uppgifterna månadsvis i stället för en gång om året.
— Syftet är att underlätta lönehanteringen för framför allt småföretagen, säger Anders Borg.
Även andra åtgärder diskuteras, tillägger han.
— När byggsektorns konjunktur dämpas vill vi se över möjligheten att återinföra Rot-avdragen.

Mats Odell, när kan det bli aktuellt med ett återinförande av Rot-avdragen?
— Det vi sagt är att när konjunkturen avmattas ska detta ses över. I dag har vi en situation där 70 procent av byggmarknaden inte hittar tillräckligt med arbetskraft, då vore det väldigt oklokt att återinföra skatteavdrag på dessa tjänster, säger Mats Odell, statsråd på Finansdepartementet.