Nyheter

Regeringen vill införa ”rabatt” vid långa handläggningstider

Regeringen vill öka pressen på kommunerna att hålla handläggningstiderna för bl a bygglov. Foto: Susanne Bengtsson

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att det ska införas ett system med avgiftsreduktion för sökande när tidsfristen för handläggningsärenden om bygglov, förhandsbesked och startbesked överskrids. 


Ändringarna i plan- och bygglagen ska leda till effektivare byggande.

Var femte kommun i Sverige klarar inte av att hålla handläggningstiderna för bygglov, och var sjätte kommun klarar inte tidsfristen för anmälningsärenden. Regeringen föreslår därför att ett system med en reduktion på 1/5 av handläggningsavgiften för varje försenad vecka. Reduktionen ska också gälla vid ansökan om rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan. 

– Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta ger även kommunerna vidare incitament att hålla sig inom ramen för gällande tidsfrist, säger bostadsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

Ändringarna ska börja gälla från och med den 1 januari 2019.