Nyheter

Regeringen vill se ett ökat byggande av flerfamiljshus i trä

Bostadsminister Peter Eriksson, (Mp), ser flera fördelar med ett ökat byggande i trä. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen vill se ett ökat byggande av flerfamiljshus i trä. Därför har beslut fattats om en Inriktning för träbyggande där ett antal insatsområden pekas ut. Det handlar om förstärkt samverkan, kunskaps- och kompetenshöjning, forskning, utveckling och innovation samt exportfrämjande insatser.

– Att bygga fler bostäder i trä har många fördelar. Trä är ett klimatsmart byggmaterial och de moderna produktionsmetoderna sänker byggkostnaderna, förbättrar kvaliteten och skyndar på byggprocessen. När bostäderna byggs med industriella produktionsmetoder utanför storstadsområdena ger det jobb i hela Sverige, ökar vår konkurrenskraft och skapar ännu större exportvärden, säger bostadsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande. 

Regeringen  utvecklas resonemanget i rapporten Inriktning för träbyggande och regeringen skriver bland annat att deföljer utvecklingen inom området och kommer att fortsätta att samverka med bransch, akademi och offentliga aktörer för att kunna identifiera eventuellt behov av ytterligare åtgärder och insatser.