Nyheter

Regeringen vill se fler kontroller av personalliggare

Magdalena Andersson, finansminister. Kristian Pohl/Regeringskansliet

För att Skatteverket ska kunna göra de oanmälda kontroller av personalliggare som krävs kommer regeringen i vårändringsbudgeten föreslå ett tillskott till Skatteverket på sju miljoner kronor.

 – Svartarbete är ett allvarligt samhällsproblem. Utsatta människor som lever i otrygghet utnyttjas medan seriösa företag som gör rätt för sig konkurreras ut. Ökad kontroll av personalliggare är ett konkret sätt att bekämpa sådana råa maktstrukturer vi aldrig någonsin kan acceptera, säger finansminister Magdalena Andersson, i ett pressmeddelande.

Skatteverket fick ökat anslag för kontroll av personalliggare redan i budgetpropositionen för 2018. I vårändringsbudgeten vill regeringen ytterligare stärka Skatteverkets kapacitet att genomföra kontrollbesök och kommer därför öka myndighetens anslag med sju miljoner kronor i år.
Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. 

– Ett välfungerande skattesystem är en förutsättning för vår plan att bygga ut välfärden i hela landet, få fler i jobb, ta nya steg mot ett fossilfritt Sverige, och snabba upp etableringen av nyanlända. Det behövs för att vi ska lösa brister i sjukvården och bekämpa kriminaliteten. Den synlighet Skatteverkets kontrollbesök ger har en väsentlig betydelse för att reglerna följs, säger Magdalena Andersson.

Från den 1 juli i år får Skatteverket månadsvisa uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen från de verksamheter som idag ska föra personalliggare. Tillskottet ska också användas till Skatteverkets behov att anpassa arbetssättet för kontrollen av personalliggare med den här nya viktiga informationen.

Från den 1 juli utökas de verksamheter personalliggare ska föras i till att även omfatta fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet och kropps- och skönhetsvårdsverksamhet.