Nyheter

Regeringens satsning ska ge nyanlända jobb

Tomas Carlsson, vd och koncernchef för Sweco. Foto: Casper Hedberg

Regeringen lanserar 100-klubben, en satsning där företag som tar emot minst 100 nyanlända erbjuds särskild ingång till Arbetsförmedlingen.

Sweco är ett av de företag som ingår i klubben.

– Det är en möjlighet att hitta värdefulla medarbetare, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för Sweco.

100-klubben är en del av den nationella samlingen Sverige Tillsammans, vars syfte är att skapa bättre förutsättningar för nyanländas etablering i Sverige.
Regeringen har uppmanat företag att hjälpa till.

Statsminister Stefan Löfven (S), menar att jobben är avgörande för alla människor, och särskilt för de nyanlända.

– Man måste satsa både brett och mera specifikt. Vi jobbar allt vad vi kan, men samtidigt måste det till företag som vill och kan åta sig att ta emot praktikanter och andra som behöver ett stöd för att komma in på svensk arbetsmarknad, säger han.

De företag som deltar i 100-klubben får stöd av Arbetsförmedlingen att hitta lösningar. Det handlar om att skräddarsy paket av insatser för att skapa nya möjligheter för företaget att ta emot minst 100 nyanlända inom tre år.

– Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. För att kunna göra det riktigt bra krävs hög kompetens inom många områden. Vi söker alltid efter den bästa kompetens som man kan få tag på och vi är övertygade att många av de nyanlända är kvalificerade. Genom att vara med i 100-klubben får vi ännu bättre möjlighet att tillsammans med Arbetsförmedlingen hitta rätt personer för rätt jobb, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för Sweco, ett av de första företag som valt att gå med i 100-klubben.

Han berättar att de innan lanseringen av 100-klubben funderade över hur de skulle kunna ta tillvara kompetens hos de nyanlända, men de själva hittade ingen bra metod för det.

– För ett företag som deltar i samhällsbyggnad i stor skala är det är självklart att vara med i klubben.

Vad kan ni på Sweco lära de nyanlända?

– Kulturen här. Men vi är främst inte inriktade på att lära dem något, utan att hitta värdefulla medarbetare.

Vad kan ni lära av dem?

– Massor! Trots att vi ligger långt fram, ska vi inte tro att vi är bäst på teknik eller planering, säger Tomas Carlsson.

Rekryteringsbehovet i Sweco är stort och målsättningen är att anställa 1 000 nya medarbetare i Sverige bara i år, främst ingenjörer och arkitekter.

– Men vi vill ha all typ av kompetens som behövs för att planera framtidens städer och samhällen.

När kan ni ta emot er första praktikant?

– Inom kort. Vår HR-avdelning jobbar på det nu. Sedan är det ju ett tvåfiligt samarbete, vi och Arbetsförmedlingen och det är lite handläggningstid, säger Tomas Carlsson.

 

Fakta:
Från den 12 oktober har Arbetsförmedlingen skapat ett nytt telefonval på sin nationella telefonlinje för arbetsgivare. Inom tre dagar kommer företagen att bli uppringda.
Under ett personligt möte ska företagens behov och önskemål diskuteras för att därefter identifiera sökanden och skapa ett för företaget skräddarsytt paket.

Exempel på insatser är snabbspår, yrkeskompetensbedömning, arbetsmarknadsutbildning, validering av kunskap, instegsjobb, nystartsjobb, arbetspraktik och arbetsträning med handledare.
Satsningen gäller under tre år och fokus är företag som under den tiden kan ta emot minst 100 nyanlända.

Måndagen den 12 oktober meddelade Sweco, Riksbyggen, Ragn-Sells, Axfood och Hemköp att de är med på satsningen.

Källa: Regeringen