Nyheter

Regeringsbeslut möjliggör för nya studentbostäder

Regeringen har beslutat att upphäva Länsstyrelsens beslut om detaljplan för Väbeln 3 i Stockholm. Därmed står Stockholms stads detaljplan för 400 nya studentbostäder vid Gärdet fast. 

Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut att anta en detaljplan om 400 nya studentbostäder längs Lidingövägen i Stockholm genom att hänvisa till att exploateringen skulle göra stor skada på riksintresset Nationalstadsparken.
Regeringen anser att Länsstyrelsen inte tillräckligt visat att detaljplanen skulle innebära sådan skada på Nationalstadsparken att planen ska upphävas. Detaljplanens syfte, att möjliggöra utbyggnad av befintliga studentbostadshus, kan anses ligga i linje med intentionerna för Nationalstadsparken.

Länsstyrelsens beslut ogillas därmed och kommunens beslut att anta detaljplanen står fast. Domen gör det möjligt för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder att bygga ut sina befintliga hus med ytterligare 400 studentbostäder.