Nyheter

Region Värmland samarbetar med Sunda Hus

Region Värmland började, i stor skala, välja miljövänliga produkter år 2007. För en ny barnintensivvårdsavdelning vid centralsjukhuset i Karlstad blev extrakostnaden för den högre miljöambition 0,33 procent. Informationstjänster om byggprodukterna köper de från bedömningsföretaget Sunda Hus.

Det går att byta ut kablar, installationsrör och plastmattor med oönskade kemikalier mot miljömässigt bättre alternativ, och extrakostnaden är marginell. Det är slutsatsen i en rapport som Region Värmland publicerade 2013 efter sex års storskaligt arbete med ett medvetet miljöval av byggprodukter.

– Region Värmland har ett miljöprogram som anger vilka miljökrav som ska ställas på byggprodukterna. Det är riktlinjerna i miljöprogrammet som styr arbetet, säger Henric Ernstson, miljökonsult som utarbetade rapporten.

Vid byggnation av en ny barnintensivvårdsavdelning vid centralsjukhuset i Karlstad reducerades vissa utpekade kemiska ämnen reducerats kraftigt, mängden ftalater reducerades med 800 kilo och mängden PVC-plast med mer än 1600 kilo. Valet av andra produkter har gjorts med bibehållen kvalitet, skriver Region Värmland. Extrakostnaden landade på 0,33 procent.

Vid analysen för barnintensiven var det kostnaden som stod i fokus. Vad är extrakostnaden för att välja ett miljövänligare alternativ än PVC?

För att ta reda på det gjorde totalentreprenören Byggdialog två olika mängdberäkningar. Det första alternativet är att välja det miljövänliga alternativet som uppfyller funktionskraven och det andra alternativet var att välja det billigaste alternativet som uppfyller funktionskraven oberoende av kemiskt innehåll.

2007 startade Region Värmland två byggprojekt som totalt kostade cirka 1,5 miljarder kronor, och sedan dess har regionen tillämpat sitt miljöprogram.

Region Värmland köper informationstjänster om byggprodukterna av bedömningsföretaget Sunda Hus som har information om totalt 47 000 byggprodukter och de ämnen som ingår i dessa byggprodukter. Informationen från Sunda Hus ger både kunskaper om kemiska ämnen i byggprodukter och var i byggnaden dessa byggprodukter finns så att det i framtiden, om ny kunskap tillkommer, kan det bli möjligt att vidta åtgärder.

Henric Ernstsson har utbildat de entreprenörer och underentreprenörer som gör byggprojekten så att varje företag lär sig använda Sunda Hus databas så att de kan välja byggprodukter som uppfyller kraven i Region Värmlands miljöprogram.

– Vi ser bara fördelar med att ha ett miljöprogram och själva kunna välja vilka produkter och ämnen som vi får in i våra nya byggnader, säger Jim Nilsson, projektchef i Region Värmland.