Nyheter

Regler för rot-avdrag klarnar allt mer

Nu börjar reglerna för rot-avdraget få allt tydligare konturer. Regeringen överlämnade i går, torsdag, en remiss till lagrådet.

Regeringen har redan presenterat sitt förslag för nytt rot-avdrag, som ska ingå i systemet för hushållsnära tjänster. Rot-avdraget ska gälla för arbeten utförda från och med den 8 december 2008, men ännu är inte avdraget lagstadgat.

I går, torsdag, lämnade regeringen över förslaget om rot-avdrag till lagrådet för granskning. En proposition väntas lämnas till riksdagen senare under våren.

Utifrån lagrådsremissen samt tidigare praxis har Skatteverket tagit fram en lista på vilka tjänster som ger rätt till rot-avdrag. Liksom i tidigare rot-avdrag är det endast arbetskostnad som ger rätt till skattereduktion, inte materialkostnad.

Skatteverkets lista visar flera gränsdragningsproblem. Till exempel ger saneringsarbete i bostad rätt till rot-avdrag, men inte om det görs för att få bort husbock. Men om man byter trävirke på grund av husbockens framfart kan man få avdraget.

— Om man använder gift för att ta död på skadedjur ingår det inte i rot-avdraget, men om man sen reparerar skador efter skadedjur, då ger det rätt till avdrag, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Anläggning och reparation av trädgård, uppfart och gångar ger inte rätt till skattereduktion, men arbetskostnad för dränering och nedgrävning av ledningar och avlopp, inklusive återställning av marken efteråt, gör det.

— Markarbeten ska göras i anslutning till bostad för att ge rätt till rot-avdrag. Om man återställer som det var innan ger det rätt till avdrag, men om man lägger dit plattor och gör marken snyggare än det var innan ger det inte rätt till avdrag, säger Pia Blank Thörnroos.

För den som vill bygga en ny carport eller garage gäller att förbinda det med huset om man vill få avdrag. Det är bara under förutsättning att garaget byggs ihop med huset som det ger rätt till skattereduktion.

— Regeringen har sagt att ingen nybyggnad ska ingå. Skatteverket har föreslagit att uppförande av komplementhus ska räknas som tillbyggnad, men det tyckte inte regeringen. Jag följer vad som skrivs i artiklar och bloggar och jag ser ju att man blir lite förlöjligad. Men vad ska en stackars skattehandläggare göra när man försöker göra det så enkelt som möjligt för alla, säger Pia Blank Thörnroos och skrattar.

Installationer av maskiner och inventarier, till exempel tvättmaskin, kyl och frys, ger inte rätt till skattereduktion. Det gör inte heller montering av markiser. Men arbetskostnad för montering av luftvärmepump ger rätt till avdrag.

— Tidigare rotreduktioner har visat att installation av luftvärmepump är förenat med andra byggtjänster. För att det ska bli enklare för alla säger vi nu att luftvärmepump ger rätt till skattereduktion, säger Pia Blank Thörnroos.

Från och med 1 juli 2009 kommer skattereduktion inte att ges för om- eller tillbyggnad av hus som är fem år eller yngre. Reparationer på dessa hus kommer dock att ge rätt till rot-avdrag.
— Det är för att regeringen inte vill att det ska byggas en massa halvfärdiga hus, säger Pia Blank Thörnroos.

Byggvärlden har tidigare skrivit om hantverkares oro för de ny reglerna för rot-avdrag som ska börja gälla den 1 juli i år. Då ska köparen av hantverkstjänst endast betala halva arbetskostnaden och hantverkaren ska i efterhand begära ut den andra halvan av Skatteverket. Många hantverkare är oroliga för att de får ligga ute med pengar länge och att tvister kan uppstå om det visar sig att köparen har fyllt sin kvot av skattereduktion.

— Regeringen har accepterat den affärsrisken att kunden har fullt på kontot. Vi har bara det att rätta oss efter. Vi ska meddela kunden hur mycket reduktion han eller hon har kvar och har ambitionen att betala ut pengarna inom tio dagar, säger Pia Blank Thörnroos.

Hon rekommenderar att alla hantverkare tydligt specificerar i avtalen med kunden att priset på en tjänst endast gäller under förutsättning att Skatteverket betalar ut halva arbetskostnaden.

Fakta rot-avdraget

Rot-avdraget innebär att du kan minska din skatt med halva arbetskostnaden för reparationer, underhåll eller om- och tillbyggnad av ditt småhus eller din bostadsrätt.

Det maximala beloppet för skattereduktionen är 50 000 kronor per år och person. Två personer som äger en villa kan alltså få en skattesänkning med maximalt 100 000 kronor per år, vilket innebär att de kan renovera för en arbetskostnad av 200 000 per år.

Några exempel från Skatteverkets lista

I Skatteverkets lista över vilka åtgärder som ger rätt till rot-avdrag framgår att tillbyggnad eller reparation av en altan sammanbygd med bostadshuset berättigar till skattereduktion.

Arbetskostnad för borrning och installation av bergvärme, samt arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för bredband på tomten ger rätt till skattereduktion.

Arbetskostnad för arkitekt eller administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skatteavdrag.

För bostadsrätter gäller att arbeten inne i lägenheten ger rätt till avdrag, men inte arbeten på utsidan. Därmed ger byte av ytterdörr inte rätt till avdrag, men byte av innerdörrar gör det. Och nybyggnad eller ombyggnad av balkong på bostadsrätt ger inte rätt till avdrag.

Arbetskostnad för att upprätta energideklaration ger inte rätt till rot-avdrag.

Reparationer och tillbyggnader på fritidshus ger rätt till skattereduktion om den sökande äger huset och använder det som fritidsbostad.

Arbete på utomhuspool ger inte rätt till rot-avdrag, men arbetskostnad för reparation eller tillbyggnad av inomhuspool gör det.