Nyheter

Reinfeldt: först kommer MP och S

Regeringen Reinfeldt kommer att regera med hjälp av Miljöpartiet i första hand och Socialdemokraterna i andra hand. Det uppgav statsministern i dag i sin regeringsförklaring. Politiken inom energi, teknik, miljö och forskning sägs trots det ligga fast.

Det gavs i dag få egentliga nyheter på teknikområdet när statsminister Fredrik Reinfeldt avlade sin regeringsförklaring i riksdagen för de närmaste fyra åren.

Inom teknikrelaterade ansvarsområden fortsätter Maud Olofsson som närings- och energiminister men hon förlorar ansvaret för de statliga bolagen, där det största är Vattenfall. Peter Norman idag chef för sjunde AP-fonden tar istället över ansvaret.

Andreas Carlgren som miljöminister och Sten Tolgfors som försvarsminister. Ny på posten som it- och regionminister blir Anna-Karin Hatt, för infrastrukturen svarar Catharina Elmsäter-Svärd.

Mycket av den tidigare politiken kommer att fullföljas. Enligt statsministern ska man söka stöd hos Miljöpartiet i första hand och — ”när förutsättningar ges” —med Socialdemokraterna.

Mer ur regeringsförklaringen:

* Kraftvärme, vindkraft och annan förnybar energi ska fortsätta bilda ” ett tredje ben”, vid sidan av kärnkraften och vattenkraften.

* De nuvarande kärnkraftsreaktorerna ska kunna effekthöjas än mer, och när de ryker för ålderstrecket ska du kunna ersättas av nya. Dock ska inga statliga subventioner bidra till kärnkraftens förnyelse.

* Utsläppen av växthusgaser, ska enligt det tidigare målet, minska med 40 procent till 2020, vilket regeringen hävdar är mest ambitiöst i EU.

* Koldioxidskatten ska dock ligga kvar på nuvarande nivå.

* Sverige ska ha en ” fossiloberoende” fordonsflotta år 2030. Den planerade supermiljöbilspremien införs därför.

* Arbetet med att utveckla den nordiska el-marknaden fortsätter.

* Stödet till klimatinvesteringar och tekniköverföring till länder i Tredje Världen utökas.

* satsningen på havsmiljön fortsätter.

* En ny handlingsplan på kemikalieområdet tas fram.

Särskilda insatser ska också göras för att utveckla miljöbilar, laddhybrider och infrastruktur för dem.

* En särskild satsning på kvalitet inom högre utbildning ska genomföras.

De flesta reformnyheterna återfinns i stället på integrationspolitikens område.

Bland annat vill regeringen tillsätta en utredning för att ge företag i utsatta områden skattelättnader, så kallade nystartszoner.