Nyheter

Rekonstruktion av fastighetsägare stoppas

Hovrätten stoppar rekonstruktionen av Freeharbour P.M.S. Assets AB. Syftet med rekonstruktionen kan inte antas bli uppnått, anser rätten.

Fastighetsägaren Freeharbour P.M.S. Assets AB begärdes i konkurs i januari efter en ett bygge på en fastighet i Stockholm. Enligt tidningen Byggnadsarbetaren hade då bolaget en skuld på omkring 30 miljoner kronor. I november förra året ockuperades också fastigheten av byggnadsarbetare som inte fått sina löner.

Nu har hovrätten avslagit en rekonstruktion av bolaget. Enligt tidningen Dagens Juridik anser rätten att syftet med rekonstruktionen inte kan antas bli uppnått mot bakgrund av rekonstruktionsplanens innehåll, som inte anses vara tillräckligt konkret, och bolagets skulder.

De allra flesta av borgenärerna har dessutom motsatt sig en rekonstruktion vilket påverkar hovrättens beslut, skriver Dagens Juridik.

Enligt den tillförordnade rekonstruktören Guy Lofalk har man försökt att hitta en finansiär för att kunna färdigställa ombyggnationen. Guy Lofalk utsågs också till rekonstruktör för Saab tidigare i år.

Fakta / Rekonstruktion

Rekonstruktion innebär ett förfarande där en juridisk person, som bedöms ha en god affärsidé men som av någon anledning har råkat i ekonomiskt trångmål, kan rekonstrueras utan konkurs.

I många länder finns ett särskilt juridiskt förfarande för företagsrekonstruktion, som innebär att ett företag kan få ett skydd mot konkurs under en viss tid.

Källa: Wikipedia