Nyheter

Rekordår för bostadsbyggandet

Över 42 000 nya lägenheter färdigställdes 2016. Foto: Susanne Bengtsson

42 441 bostadslägenheter i nybyggda hus. Det är det högsta antalet färdigställda lägenheter sedan 1992.
Var tredje nybyggd lägenhet finns i Stockholms län. 
I Örebro byggdes flest lägenheter per invånare.
Det visar statistik från SCB, som summerar byggåret 2016.

Under 2016 färdigställdes 42 441 bostadslägenheter i nybyggda hus. Detta är det högsta antal lägenheter som har färdigställts under ett år sedan 1992 då 57 319 lägenheter färdigställdes, enligt statistik från SCB. Det är den tidigare preliminära statistiken från februari som nu har uppdaterats och presenteras i mer detaljerad form.

Av lägenheterna som färdigställdes under 2016 fanns 31 030 lägenheter i flerbostadshus och 11 411 i småhus. Utöver detta så gav även ombyggnationer i flerbostadshus ett tillskott på 3 399 lägenheter. Det totala tillskottet av bostäder genom nybyggnad och ombyggnad 2016 uppgår därmed till 45 840 lägenheter.

I 18 av landets 21 län färdigställdes fler lägenheter genom nybyggnad under 2016 än året innan. Var tredje nybyggd lägenhet finns i Stockholms län. 

Flest nybyggda lägenheter per invånare 2016 fanns i Örebro län där det färdigställdes 8,4 lägenheter per tusen invånare. Motsvarande siffra för hela riket är 4,2 nybyggda lägenheter per tusen invånare, enligt SCB:s statistik.

Av lägenheterna i flerbostadshus var 54 procent upplåtna med hyresrätt och 46 procent med bostadsrätt. Regionalt kan det dock se annorlunda ut. Stor-Stockholm och Stor-Göteborg är precis som 2015 de flesta nybyggda lägenheterna bostadsrätter. Det omvända gäller för Stor-Malmö och utanför storstadsområdena där de flesta nybyggda lägenheter är hyresrätter.

I flerbostadshus hade 18 452 lägenheter ett eller två rum, detta är hela 35 procent fler nya lägenheter av den storleken jämfört med 2015, motsvarande siffror för lägenheter som har 3 eller fler rum är 12 578 eller 5 procent fler än 2015.

Totalt hade nästan 60 procent av alla de nya lägenheterna i flerbostadshus 2016 ett eller två rum.  Den genomsnittliga bostadsarean för en nybyggd lägenhet i flerbostadshus är på 59 m2 och för ett småhus 146 m2, visar statistiken.

Av lägenheterna i flerbostadshus är 3 487 klassificerade som studentlägenheter. Detta är det högsta antalet studentlägenheter som färdigställts under ett år sedan 2002 då 4 037 lägenheter för studenter blev färdiga.

Utöver nybyggnation så gav ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 399 nya lägenheter. Det är 453 lägenheter fler än vad som tillkom på motsvarande sätt under 2015. Ungefär 80 procent av dessa lägenheter tillkom genom att lokaler byggdes om till lägenheter och strax över 10 procent tillkom genom att vindar inretts som lägenheter.

Under 2016 påbörjades även rivningar av totalt 463 lägenheter i flerbostadshus. Detta är det lägsta antal rivna lägenheter sedan statistiken började produceras 1949.  

– Det är mycket glädjande att vi håller uppe höga nivåer i byggandet. Arbetskraftsbristen är i dag den stora utmaningen i byggsektorn. Det gäller i stort sett alla yrkeskategorier, hela vägen från byggarbetsplatser via arkitektkontoren till planhandläggare i kommunerna, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i en kommentar till SCB:s siffror.

Sveriges Byggindustrier är nöjda men menar att byggtakten kunde varit ännu högre. 

– Vi är glada över att bostadsbyggandet har tagit fart. Noterbart är att mindre lägenheter ökar mest. Fler unga vuxna ges möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden.  Byggbranschens problem är inte brist på konkurrens, utan brist på arbetskraft. Rekryteringsbehovet de kommande fem åren uppskattas till 40 000 personer. Nästan sju av tio medlemsföretag har i dag svårt att hitta personal. Tyvärr är fördelningen mellan olika branscher inom vuxenutbildningen alltför skev. Det gör att byggtakten kunde ha varit ännu högre, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef.