Nyheter

Rekordår för byggbranschens småföretagare

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer för december visar att landets småföretagare går mot ännu ett starkt år 2017. 
Byggbranschen går mot den största positiva uppgången efter ett svagare 2016, medan fastighetsbranschen backar.

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer har analyserat lönsamhetensutvecklingen bland småföretag inom branscherna bygg, fastighet, handel, konsulttjänster, service samt transport och logistik. 

I fyra av de sex branscherna ser småföretagen ut att stärka lönsamheten under 2017,vilket också innebär att dessa branscher går mot det bästa året sedan 2012. Undantagen var småföretagen inom handel och fastighet, där lönsamheten ser ut att backa något i år.

Efter svagt år för byggbranschen 2016, som delvis kan härledas till nedtrappningen av ROT-avdraget i början av året, ser 2017 ut att bli ett rekordår för branschen och lönsamheten väntas öka med 3,5 procentenheter. 

Förklaringen till den stora lönsamhetsökningen bland de små byggföretagen är en kombination av kraftigt förbättrat bruttoresultat och sänkta kostnader, främst för personal. Bruttoresultatet väntas stiga med 1,8 procentenheter till 66,3 procent av omsättningen. 

Samtidigt sjunker de totala fasta kostnaderna med nästan lika mycket, 1,7 procentenheter. Kostnaderna för bil och transport, administration, samt reparation och förbrukning väntas också sjunka under 2017.

Den kraftiga ökningen av bostadsbyggandet under 2017 har haft en tydlig effekt även för småföretagen inom byggbranschen. Nästa år väntas dock bostadsproduktionen mattas av, bland annat till följd av striktare kreditgivning och stigande bolåneräntor som väntas dämpa hushållens efterfrågan, enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturrapport. 

Men det stora antalet påbörjade nybyggen under året väntas innebära att nybyggnadsinvesteringarna fortsätter öka under nästa år, om än i betydligt lägre takt än under 2017

I två av sex branscher ser lönsamheten ut att sjunka något under 2017: handel och fastighet.