Nyheter

Rekordår för installationsbranschen

Hans Heldring, branschekonom på Installatörsföretagen. Foto: Peter Knutsson

Hushållens höga konsumtion i kombination med en kraftig ökning av investeringar för husbyggnationer, ger installationsbranschen stark tillväxt.
Installatörsföretagens prognos visar på en rekordökning med sju procent för 2016.

Redan under det första halvåret av 2016 uppgick installationsmarknaden till totalt 64,3 miljarder, jämfört med samma period under 2015 som hamnade på totalt 55 miljarder kronor.
Den totala uppgången för installationsbranschen beräknas bli rekordhöga sju procent för 2016.

– Den kraftiga uppgången är naturligtvis ett resultat av att svensk ekonomi går fortsatt bra. Vi har en stark konsumtion hos hushållen och bra investeringstakt i den offentliga sektorn. Samtidigt som uppgången inom byggmarknaden är extra kraftig inom bostads- och lokalbyggandet där installationsbranschen är en viktig del, säger Hans Heldring, branschekonom på Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.

Medan bygginvesteringarna lyfter installationsmarknaden, så är det den stillastående eller långsammare uppgående utvecklingen inom maskininvesteringar – och inom tele, data, säkerhet – som bromsar tillväxten.
– Våra medlemsföretag ser ändå möjligheter inom tele, data säkerhet när det kommer till styrning och automation. Enskilda konsumenters intresse för smarta hem och produkter har tagit fart. Även intresset för energieffektiva lösningar ökar för både VS-och elteknikområdet, fortsätter Hans Heldring.

Den totala uppgången för installationsbranschen 2016 väntas bli sju procent, vilket kan jämföras med att ökningen 2015 var tre procent.
För år 2017 beräknas utvecklingen återgå till mer normal nivå omkring tre procent.

Två gånger om året sammanställer Installatörföretagen, i samarbete med analysföretaget Industrifakta, installationsmarknadens resultat samt ger en prognos för kommande år.