Nyheter

Rekordföretaget stämt – nio gånger

Hökerum Bygg har haft en rekordtillväxt. Men företaget kritiseras för att inte betala sina leverantörer i tid. Nio gånger har Hökerum Bygg stämts vid tingsrätten med krav på fordringar. <br></br> — Det är inte vi som är boven. Det är snarare t

Nio olika bolag har stämt Hökerum Bygg vid Borås tingsrätt mellan åren 2003 och 2008 för uteblivna betalningar. Summorna på de utestående räkningarna har handlat om allt från 45 000 kronor till över en miljon. Pengarna är betalning för bland annat hissmontering, golvarbeten, bevakning, rörbyten samt köp av armeringsjärn.

I samtliga fall utom ett, som fortfarande pågår, har stämningarna slutat med en förlikning med Hökerum Bygg.

I ett par av målen handlar stämningen om fordringar som det konkursade företaget LBGB Entreprenad hade på Hökerum Bygg. Fordringarna har köpts av andra företag, som har gått till tingsrätten för att kräva ut pengarna.

Finanshuset Lunda är ett sådant företag. I början av 2007 vände sig Finanshuset Lunda till tingsrätten, då uppgick fordringarna på Hökerum Bygg till 1 125 314 kronor. Fakturorna handlade om entreprenadarbeten som LBGB utförde åt Hökerum i kvarter Svallvågen i Stockholm.

Men stämningen ledde aldrig till dom, eftersom Finanshuset träffade en förlikning med Hökerum Bygg. Sven-Arne Severin, kreditchef på Finanshuset Lunda, uppger att förlikningen handlade om att Hökerum Bygg betalade ”runt 200 000 kronor”. Förlikningen kostade alltså Finanshuset närmare en miljon kronor.

— Vi har tagit det som hemska lärpengar. Men vi bedömde att det skulle ta lång tid om vi hade drivit saken vidare, säger Sven-Arne Severin.
Hans intryck är att Hökerum Bygg har satt i system att inte betala sina leverantörer.

Nyligen presenterades Hökerum Bygg som det snabbast växande företaget bland landets 50 största byggföretag. Hökerum Bygg växte med 177 procent mellan 2006 och 2007. Sven-Arne Severin känner till Hökerum Byggs goda tillväxt.
— Det går väl bra att växa snabbt om man inte betalar för det man köper. Det är ett ovanligt oseriöst företag för att vara så stort, säger Sven-Arne Severin.

Ett annat företag som också har stämt Hökerum Bygg men sedan träffat en förlikning är Kristianstad Hiss & El. De hade en fordran på Hökerum Bygg på 840 700 kronor plus ränta och rättegångskostnader.

Förlikningen innebar enligt Roger Kronholm, vd för Kristianstad Hiss & El, att Hökerum Bygg skulle betala ”i runda slängar 300 000 kronor” och hissbolaget skulle utföra en del ytterligare jobb. Men i fortsättningen har Roger Kronholm valt att inte har något mer med Hökerum Bygg att göra.

— Jag känner inget förtroende för dem, säger han.

Sigvard Ståhl, vd på Hökerum Bygg, säger att företaget inte har satt i system att låta bli att betala underleverantörer. I de fall där företaget har stämts har Hökerum Bygg inte betalat fakturorna för att leverantörerna inte har utfört arbetet på rätt sätt, enligt honom.
— När man växer i en högkonjunktur behöver man ta hjälp och då får man tag i dem som är kvar på marknaden, och de är inte världens bästa, säger han.

Alla de bolag som har stämt Hökerum Bygg anser Sigvard Ståhl vara sådana ”halvdana” firmor.
— Det är inte vi som är boven. Det är snarare tvärtom, tänk vad vi har hjälpt dem, säger han.