Nyheter

Rekordhögt trähus i Bålsta

Vidablick ska bli ett nytt landmärke. Bild: Bjerking

Om några år kan ett av världens högsta trähus stå i Bålsta centrum.
Här finns planer på att bygga ett landmärke i form av ett 17 våningar högt trähus.

Det är Håbohus som fått en markanvisning för en profilbyggnad i Bålsta centrum, den första etappen av den planerade utbyggnaden.
Bakom förslaget står Håbohus och Bjerking.

Huset, som fått namnet Vidablick, har plats för 55 bostäder, kontor och allmänna ytor.
I tävlingskriterierna stod bland annat att huset skulle bli en profilbyggnad, ha en modern och innovativ arkitektur, vara energieffektiv och producera egen förnybar energi, vara byggd av miljövänliga material och utöka centrums utbud av service, verksamhet och kontor.
– Vi ansåg att ett hus i trä bäst skulle uppfylla utvärderingsvillkoren samt att Bjerking har mycket stor erfarenhet och kompetens inom träbyggnad, säger Björn Johanson, avdelningschef på Bjerking Fastighetsutveckling.

Trästommen är det bärande elementet och som skapar byggnadens karaktär, medan glasfasaderna bidrar till byggnadens lätthet.
– Huset ska få en lätt och luftigt intryck där träkonstruktionen synliggörs, säger Björn Johnson.

Och med hjälp av vindturbiner högst upp, räknar Håbohus med att den egenproducerade elen ska täcka hälften av husets förbrukning.
– Vi använder ett välkänt byggnadsmaterial på ett nytt och spännande sätt och gör samtidigt en insats för miljön. Ambitionen är att skapa ett unikt boende och samtidigt en byggnad som hela Håbo kan känna sig stolta över. Vi är fantastiskt glada över att ha fått det här uppdraget, säger Mats Norrbrand, vd för Håbohus AB.

Det kommer att bli kontorsytor på tre våningsplan, publika lokaler på våning 15 och på bottenplanet planeras för en restaurang/cafédel.
Allmänheten kommer att kunna ta sig upp till husets tak via en hiss från torget.

Detaljplanen beräknas att vinna laga kraft till sommaren 2017.
Det betyder att Håbohus kan börja bygga tidigast under senhösten 2017.

Världens högsta trähus i dag är Treet som ligger i norska Bergen och har 14 våningar.
Kommer Vidablick att slå det och bli högst i världen?
– Antalet våningar är fler, men det pågår dock planering på flera platser i Europa för att bygga högt. Exempelvis det kommande kulturhuset i Skellefteå, säger Björn Johnson. 

Projektgruppen som medverkat i tävlingsförslaget:

Karin Siden Lannergård, landskapsarkitektur och hållbarhet, Urban Ceder, arkitekt på Ceder Design, Markus Nyström, Niklas Stenlund och Arto Niskanen, konstruktion, Per-Inge Byström, VVS, Fredrik Nordmark, energi och hållbarhet, Åke Andersson, energi, Anders Paulsson och Gustaf Lilja, brand samt Björn Johanson, projektledning.