Nyheter

Rekordmånga anställda inom bygg

Det råder högtryck i byggbranschen och antalet anställda har nått rekordnivåer. Foto: Susanne Bengtsson

302 500 anställda fanns inom byggindustrin under fjärde kvartalet 2016, det visar statistik från SCB.
Det är första gången Byggindustrin översteg 300 000 anställda.

Två tredjedelar av de som jobbade inom bygg var anställda inom näringsgrenen Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer.

Antal lediga jobb i landet fortsätter att öka. Fjärde kvartalet 2016 fanns det 92 200 lediga jobb på hela arbetsmarknaden, en ökning med 13,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2015.

6 167 lediga jobb fanns inom byggindustrin i det fjärde kvartalet 2016.
Byggindustri var därmed den branschgrupp som hade den största ökningen av lediga jobb jämfört med motsvarande kvartal 2015.
Drygt 2 400 fler lediga jobb fanns då, vilket är en ökning med 64,5 procent.
Ökningen för byggindustri är dock inte statistiskt säkerställd.   

Den branschgrupp som visade störst statistiskt säkerställd förändring fjärde kvartalet 2016 var Tillverknings- och utvinningsindustri där antalet lediga jobb ökade med 24,2 procent.

I snitt ökade lönesumman med 5,7 procent.
De största ökningarna av lönesumman bland näringslivets större branscher fanns inom Byggindustrin och Företagstjänster som ökade med 6,9 respektive 7,1 procent.