Nyheter

Rekordmånga nya bostäder

I Hyllie pågår redan nu byggandet av drygt 600 bostäder. Och fler ska det bli. Foto: Malmö stad

Tekniska nämnden i Malmö har godkänt markförsäljningar, tomträttsavtal samt förlängningar av markanvisningsavtal som möjliggör byggandet av ytterligare 750 bostäder i Hyllie.
I och med detta kan över 1 100 nya bostäder vara på gång i området redan i år, betydligt fler än den förväntade utbyggnadstakten om 350-500 bostäder per år.

Fem aktörer har fått klartecken att bygga fler bostäder i Hyllie, efter att åtta olika avtal om markupplåtelser godkänts av Malmö stads tekniska nämnd. De bostäder som planeras är både hyresrätter och bostadsrätter.

I Hyllie pågår redan nu byggandet av 631 bostäder. Genom de nya avtalen finns förutsättningar för ytterligare cirka 750 bostäder. Det är realistiskt att räkna med byggstarter för cirka 500 av dessa under 2016. Därmed kommer drygt 1 100 bostäder vara färdigbyggda eller byggstartade i Hyllie innan årets slut.

– Vi räknar normalt sett med 350-500 nya bostäder per år i Hyllie och det överträffas med råge i år. Utbyggnadstakten har mer än fördubblats. Det ser jag som ett kvitto på en framgångsrik bostadsutveckling i en viktig del av Malmö, säger Klas Johansson, Malmö stads fastighetsdirektör, i ett pressmeddelande. 

Fullt utbyggt kommer Hyllie rymma 9 000 bostäder. En av de aktörer som valt att satsa i Hyllie är NCC, som med glädje mottog dagens besked om godkända markavtal:

– Vi är glada att få bidra till den spännande utvecklingen i Hyllie med projektet Fläderblomman i kvarteret Hugin. Här kommer vi att bygga runt 100 attraktiva hyreslägenheter. När vi kommit igång med de första hyresrätterna i Fläderblomman ser vi fram emot att fortsätta utveckla ytterligare bostäder i området. Hyllies attraktion som bostadsområde blir starkare för varje dag och NCC Boende vill vara en del av den utvecklingen, säger Henrik Lindén, affärsutvecklingschef, NCC Boende.

Var de åtta nya, planerade bostadsprojekten är belägna framgår av kartan, som även visar samtliga pågående byggprojekt i Hyllie: bostäder, kontorsbyggnader, en grundskola (F-6), två förskolor, parkeringshus, torg och parker, bland annat en ny stadsdelspark intill den nya Hyllievångskolan, som båda beräknas vara färdigställda hösten 2017.

– Hyllie är på god väg att bli den moderna och levande stadsdel vi hela tiden sett framför oss. Här finns både hyresrätter och bostadsrätter nära bra kommunikationer, här finns skola och förskola nära människors hem. Intresset för att bo i Hyllie är stort, säger Milan Obradovic (S), tekniska nämndens ordförande.

– Att det byggs i stationsnära lägen är själva kärnan i ett grönt, tätt och blandat Malmö, säger Anders Törnblad (MP), tekniska nämndens vice ordförande.

 

 

Avtalen:

Området Sportsbyn ligger sydväst om Hylliebadet. Här pågår redan byggandet av 128 hyresrätter. Totalt omfattar området cirka 300 bostäder:

Racketen 1 (försäljning) – HSB Sundsfastigheter AB, via dotterbolag. 
Cirka 90 bostadsrättslägenheter. 
Byggrätten omfattar cirka 8 500 kvadratmeter byggteknisk area, BTA.
Den totala köpeskillingen uppgår till 19 083 000 kronor.

Bollhåven 1 (förlängning av markanvisning)  – HSB Sundsfastigheter AB. 
Cirka 90 lägenheter. 

Hyllie allé, som är en av de två stora huvudgatorna i Hyllie. Här planeras för sammanlagt 1 700 bostäder. Dessa är planerade att byggas etappvis, under fem års tid (2012-2017):

Hugin 2 (tomträttsavtal) – NCC Boende AB. 
Cirka 100 hyresrättslägenheter. 

Magne 1 (förlängning av markanvisning) NCC Boende AB. 
Cirka 100 lägenheter. 

Munin 1 (tomträttsavtal) – Otto Magnusson Bostäder AB. 
Cirka 120 hyresrättslägenheter.

Ymer 1 (tomträttsavtal) – Sundprojekt AB, via dotterbolag. 
Cirka 110 hyresrättslägenheter. 

Frigg 1 (tomträttsavtal) – Veidekke Bostad AB, via dotterbolag. 
Cirka 70 hyresrättslägenheter.

Siv 1 (förlängning av markanvisning) – Veidekke Bostad AB. 
Cirka 70 bostadsrättslägenheter.