Nyheter

Rekordresultat för Peab

Peab presenterade sitt bästa resultat någonsin. Men året slutade med tvärnit.

Under fjärde kvartalet halverades antalet produktionsstarter. Peab sålde 130 bosstäder — att jämföra med den pågående produktionen som ligger på 3600 bostäder. Orderingången föll med 30 procent.

— Med en hög aktivitet i pågående produktion och ett starkt resultat, var 2008 ett mycket bra år för Peab. Sedan halvårsskiftet har vi dock sett en försvagning av konjunkturen, en nedgång som förstärktes under fjärde kvartalet, säger Mats Paulsson, vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

Peab har förvärvat bolag med underskott, vilket syns i räkenskaperna. För helåret redovisar byggbolaget att:

• Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 34 132 Mkr.

• Rörelseresultatet ökade med 7 procent till 1 349 Mkr (1 261).

• Årets resultat uppgick till 1 093 Mkr (811).

• Orderstocken för Bygg och Anläggning uppgick till 24 233 Mkr (26 299).

Nu är Peab Industri tillbaka i moderbolaget.
— Genom införlivandet av Peab Industri, skapar vi ett Peab som är affärsmässigt anpassat till den nya marknadssituationen, samtidigt som det nya Peab blir finansiellt starkare än vad delarna var för sig var tidigare, säger Mats Paulsson.