Nyheter

Rekordstor satsning på vägar

Under 2009 och 2010 ska Vägverket byggstarta nya vägprojekt till ett värde av 15 miljarder kronor. <br></br> — Det är en väldigt kraftig injektion i branschen, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Enligt Ingemar Skogö är det en rekordsumma som ska spenderas på framför allt nya vägar som dras igång i år och nästa år.
— Ja, i varje fall under det här seklet, säger han.

Bland de vägar som ska byggstartas finns bland annat E4/E12 vid Umeå, E6 Trelleborg-Vellinge och E18 Hjulsta-Ulriksdal.
— Det innebär att ett antal besvärliga flaskhalsar byggs bort, till exempel E4:ans genomfart i Umeå, och förbindelsen mellan Hisingen och fastlandet, säger Ingemar Skogö.

Det är framför allt regeringens särskilda närtidssatsning på infrastruktur som möjliggör bygget av de nya vägarna. 7,6 miljarder kronor ska gå till angelägna infrastrukturprojekt under åren 2009 och 2010. En tredjedel av pengarna ska gå till järnväg och resten till vägnätet.

Regeringen tillkännagav sin särskilda närtidssatsning i september förra året. I december kom ett krispaket med stimulansåtgärder till bland annat byggbranschen, där en miljard kronor föreslogs gå till drift och underhåll av vägar och järnvägar under åren 2009 till 2011.

Av den summan ska 650 miljoner gå till Vägverket, fördelat över de tre åren. Därmed har Vägverket en budget för drift och underhåll som ligger på 8,6 miljarder för 2009.

Men det är fortfarande för lite. Enligt Vägverket hamnar anslaget under den nivå som har fastställts i verkets nationella plan, klubbad av riksdagen. Cirka en miljard kronor fattas fortfarande.

Det innebär att underhållet av landets vägar kommer att få stå tillbaka under 2009. Vägverket kommer att prioritera driften av vägarna, till exempel saltning och plogning, framför underhållet. Dessutom kommer Vägverket i första hand att underhålla högtrafikerade vägar, och i andra hand vägar med mindre trafik.
— Vi har sagt att vi ska prioritera de högtrafikerade vägarna, åtgärderna berör fler där och gör störst nytta, säger Ingemar Skogö.

Enligt Vägverkets generaldirektör finns ett eftersläpande behov av underhållsåtgärder på landets vägnät motsvarande 20 miljarder kronor.
— Det finns fortfarande hål att stoppa pengarna i, säger Ingemar Skogö.

Vägprojekt som startar 2009

• E4/E12 Umeå, 1 800 miljoner kronor

• E6 Trelleborg – Vellinge, 400 miljoner kronor

• E18 Hjulsta – Ulriksdagl (Stockholm), 4 000 miljoner kronor

• E6 Rabbalshede – Värmlandsbro, 200 miljoner kronor

• Riksväg 31 Förbi Tenhult, 300 miljoner kronor