Nyheter

Renoverar Älvsborgsbron under tre år

Älvsborgsbron. Foto: DAB Group.

DAB Group ska renovera Älvsborgsbron under 3 år, 2019-2021, ett kontrakt värt mer än 300 miljoner. Med start 2019 kommer arbetena med att renovera betongkonstruktionerna på vägbanorna att utföras. 

Älvsborgsbron öppnades för trafik 1966 och har idag en trafikvolym om cirka 70 000 fordon per dygn. Industrin i Göteborg är i mycket hög grad beroende av bron för godstransporter och personalens möjligheter att ta sig till och från sina arbetsplatser. Det finns få alternativa färdvägar vid trafikstörningar på eller intill Älvsborgsbron.  

Trafikverket påbörjade 2016 tillsammans med DAB Group en serie av mer omfattande underhållsarbeten på Älvsborgsbron. 2016 och 2017 renoverades betongkonstruktioner på och intill GC-banorna. Under 2018 har ytterräcket på båda GC-banorna byts ut och förstärkts. De tidigare etapperna är benämnda som etapp 1 och 2.

Med start 2019 kommer arbetena med att renovera betongkonstruktionerna på vägbanorna att utföras. Trafikverket har kontrakterat DAB Group för arbetet. I denna entreprenad kommer arbetena att utföras i tre etapper som sträcker sig under tre år. För att möjliggöra detta måste en mängd förberedande arbeten också utföras innan etapp 3 startar.

Trafikverket har av samhällsekonomiska skäl valt att dessa renoveringar ska utföras med ett minimum av påverkan på trafiken. Detta gör att mycket av arbetena ska utföras nattetid och att det enbart är under juni, juli och augusti som trafiken får påverkas dagtid. Arbetena ska under sommarmånaderna bedrivas i tre-skift och därmed pågå dygnet runt. 
Detta ger en tidplan som innebär stora utmaningar och DAB kommer behöva nyanställa både tjänstemän och kollektivare, skriver DAB i ett pressmeddelande.