Nyheter

Renoveraren valde den fysiska butiken även under pandemin

Foto: Getty Images

Många spaltmeter har skrivits om svenskarnas ökade intresse för renoveringar under pandemin. Det är inte konstigt då den konsumentdrivna renoveringsmarknaden under förra året ökade med hela 7 procent jämfört med 2019. I pengar motsvarar ökningen 3,3 miljarder kronor.
På helåret omsatte den svenska renoveringsmarknaden 51,1 miljarder 2020, vilket var en ökning med 3,3 miljarder från året innan. Svenskarnas renoveringsiver visar sig även i ROT-avdragets nyttjande, som enligt Skatteverket ökade med tio procent under 2020. Men vem var konsumenten som renoverade under pandemin, varför och vilken köpupplevelse hade man? Prognoscentret har tillfrågat personer som under pandemiåret 2020 renoverat eller köpt byggvaror för renovering av hemmet om olika faktorer relaterade till köpet.

Tjockare plånbok, men begränsade möjligheter att spendera driver på marknaden

Den konsumentdrivna renoveringsmarknaden och framför allt ”gör-det-själv” marknaden har utvecklats starkt under pandemin. Utvecklingen kan i hög grad förklaras av de nya prioriteringar och beteendemönster som uppkommit i pandemins kölvatten. Många svenskars ekonomi har dessutom stärkts under perioden. Sysselsättningen har hållits uppe med hjälp av offensiva stödpaket och för de privatpersoner som haft kapital på börsen så har avkastningen varit exceptionell. De rekordsnabba bostadsprisökningarna har dessutom bidragit till att svenskarnas förmögenheter ökat. I andra änden har inställda resor, sociala aktiviteter och restaurangbesök gjort hushållens konsumtionsutrymme större.

När livet blivit kraftigt begränsat – så som skett under pandemin – så har bostaden av helt naturliga skäl uppvärderats och fått nya användningsområden. Hemmet har inhyst såväl kontoret som gymmet och dessutom fungerat som semesterboende. Mot bakgrund av det, och med få alternativa konsumtionsmöjligheter är det inte konstigt att vi investerat i bostaden mer än tidigare.

Det är högst troligt att konsumenterna även under detta år – tills vaccinationskampanjen avslutats och samtliga reserestriktioner hävts – fortsätter att investera i boendet. Först 2022 väntas en nedgång i renoveringsmarknaden som då krymper med omkring sex procent.

Men, vilka är det då som renoverat under pandemin?

Under 2020 tillfrågades cirka 2000 personer som hade genomfört renoveringar i hemmet. Den typiske renoveraren var medelålders och boende i småhus. Mer än hälften av de svarande hade hemmaboende barn och 78 procent uppgav att man inte flyttat under det senaste året. Målning och tapetsering var de mest förekommande renoveringarna under 2020. Jämfört med 2019 ser vi också en stor ökning av renoveringar i fritidshus.

Rekommendationer viktiga för unga
Inför ett köp informerade sig de allra flesta genom att besöka fysiska butiker, vilket är överraskande givet rekommendationerna att undvika inomhusmiljöer under pandemin.

Hela 34 procent uppgav dock att personliga rekommendationer varit viktiga i beslutsprocessen och i informationssökandet. Vi kan dessutom se att yngre köpare i mycket högre grad använde sig av personliga rekommendationer.

Prisjämförelser gjordes mest i samband med köp av vitvaror. Hälften av alla vitvaruköp föregicks av prisjämförelser. Detta ligger i linje med att hemelektronikbranschen länge varit prispressad och att det till och med talats i termer av priskrig.

Den fysiska butiken fortsatt viktig

Den fysiska butiken är fortsatt det vanligaste inköpsstället – pandemin verkar således inte ha ändrat preferenserna för att klämma och känna på varorna, samt att få med dem direkt hem. Det faktum att konsumenterna ofta informerat sig om produkten i en fysisk butik påverkar givetvis också valet av inköpsställe.

Inte helt överraskande ser vi dock att onlineköpen ökade kraftigt under 2020, och detta omfattade mer eller mindre alla typer av byggvaror. För tak och ytterdörrar lät man vanligtvis hantverkaren göra inköpen. De produkttyper som mest sällan inhandlades online var färg, vilket endast ett par procent av de svarande uppgav. Oavsett val av inköpskanal, online eller fysisk butik, var priset fortfarande den mest avgörande faktorn. För de som handlat online så var korta leveranstider och ett brett sortiment nästan lika viktigt som priset.

Efterfrågan på hantverkare ökade under pandemin

I början av pandemin fanns starka skäl att tro att efterfrågan på hantverkstjänster skulle minska till följd av smittorisken. Vi kan dock se att efterfrågan ökade kraftigt under förra året. I undersökningen uppgav 10 procent av de som anlitat hantverkare att de framfört klagomål på utfört arbete, installationen eller produkterna.

Ett lite överraskande resultat är att var tionde person i undersökningen uppgav att vänner och bekanta varit till hjälp vid renoveringen, och svaret var vanligast bland yngre personer upp till 35 år. Strax över hälften av alla svarande uppgav att renoveringens utförts på egen hand eller med hjälp av familjen.

Hög nöjdhet bland de som renoverat

För att bedöma konsumenters nöjdhet används ett internationellt och etablerat mått – Nöjd Kund Index. Enligt den 100-gradiga skalan ligger en genomsnittlig nöjdhet på 65. När renoveraren under förra året fick skatta sin nöjdhet uppgick värdet till 84 vilket motsvarar en mycket hög nöjdhet. Värdet ligger långt över kundnöjdheten i andra branscher. De som var allra nöjdast hade tapetserat, målat invändigt eller installerat förvaringslösningar. En möjlig förklaring och gemensam nämnare för dessa tre typer av renoveringar är att samtliga innebär relativt små investeringar, kan utföras själv och ger snabba, synliga resultat.

Anna Brinkhagen,
marknadsanalytiker på Prognoscentret

* Undersökningen kartlägger renoveringar inom 12 olika produktgrupper.

FAKTA:

Produkttyperna som prisjämförs mest:

Vitvaror 47%
Utvändigt tak 31%
Fönster 29%
Skjutdörrar 29%
Utvändig färg 27%

ReStory: Analystjänst för byggvaruproducenter och byggvaruhandlare. Löpande undersökning som kartlägger köpprocessen hos de konsumenter som genomfört renoveringar eller inhandlat byggvaror för hemmet. Datainsamling sex gånger per år. Möjlighet att följa och jämföra upp till tolv produktgrupper; kök, badrum, förvaring, skjutdörrar, fönster, golv, yttertak, tapeter, dörrar, vitvaror, utvändig respektive invändig färg.