Renovering för <br></br> 40 miljarder

Renovering för
<br></br> 40 miljarder
Den 94 år gamla Panamakanalen mellan Atlanten och Stilla havet måste renoveras och slussarna byggas ut. Det är ett av världens största anläggningsjobb — värt drygt 40 miljarder svenska kronor.

Kanalen rustas för att klara den ökande containerfrakten på så kallade superpanamax-skepp mellan Asien och USA:s östkust.

Projektet omfattar byggande av tre slussar i nya kanaler både vid infarten från Atlanten och Stilla havet. Flera delar av kanalen måste också breddas och göras djupare för att klara de större fartygen.

Till slussarna byggs dessutom ett bassängsystem som ska spara på vattnet från Gatunsjön. Tillrinningen till sjön är periodvis mindre än den mängd vatten som rinner ut i havet genom slussarna, vilket får vattennivån att sjunka i sjön. Åtgärden ska på sikt höja vattennivån med cirka 0,5 meter.

Hela projektet beräknas kosta 5,25 miljarder dollar, drygt 40 miljarder svenska kronor. Kanalkonsortiet hoppas på invigningsfest på hundraårsdagen för kanalen, den 15 augusti 2014.

Ingemar Franzén
[email protected]

Relaterade artiklar

Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Nya upphandlingar – miljardbygge i topp
Tar Sturekvarteret från ritbord till realitet
Bygger Vänersborgs nya tingsrätt