Byggprojekt

Renoveringen av Rosenbad försenas och fördyras

Rosenbad i Stockholm. Foto: Åke E:son Lindman
Rosenbad i Stockholm. Foto: Åke E:son Lindman

Den pågående renoveringen av Rosenbad ser ut att både försenas och bli dyrare än beräknat, uppger GP. Bland annat på grund av pandemin och historiska fynd.

Den anrika byggnaden som inhyser landets regeringskansli började renoveras i januari 2019 och tanken var att arbetet skulle vara klart hösten 2022. Men den nya regeringen som vinner valet i september ser inte ut att få flytta in i Rosenbad förrän under våren 2023.

Enligt vad Peter Wallin, fastighetsdirektör på Statens fastighetsverk, som förvaltar byggnaden, säger till GP så har man under resans gång stött på en rad problem som både orsakat förseningar och fördyringar. Förutom att Rosenbad omfattas av ovanligt stora kulturhistoriska krav så har både coronapandemin och ett historiskt fynd ställt till det.

– Projektet har haft ett par produktionsstopp i avvaktan på myndighetsbeslut, bland annat kopplat till arkeologiska fynd i källaren, rester av tidigare Bondeska palatset upptäcktes i samband med schaktning, säger Peter Wallin till GP.

Den ursprungliga kostnaden ska ha beräknats till 1,4 miljarder kronor, nu ser den snarare ut att hamna på mellan 1,9 och 2,1 miljarder kronor, vilket ändå ska vara inom den kostnadsram som godkänts för projektet, enligt GP.

Kvarteret Rosenbad uppfördes som bankpalats mellan åren 1895-1900. I början av 1980-talet flyttade regeringskansliet in. Sedan dess har bara vanligt underhållsarbete genomförts i byggnaden varför det nu, enligt SFV, är nödvändigt med ett genomgripande arbete som både omfattar inre och yttre renovering.