Nyheter

Rentalföretagen vill skynda på biometrisk avläsning

Leena Haabma-Hintze, branschansvarig på Rentalföretagen, som kallat branschen till ett möte om ID06-korten och biometrisk avläsning.

Från årsskiftet införs ett nytt uppdaterat IDO6-kort baserad på PIV-standard.  Rentalföretagen, som samlar landets uthyrare, ser ingen vits med teknikbytet, utan vill att branschen omgående satsar på biometrisk avläsning.
– Vi kan inte fortsätta hyra ut utrustning med en teknik som uppenbart inte fyller sitt syfte, säger Leena Haabma-Hintze, branschansvarig på Rentalföretagen.

Från årsskiftet lanserar ID06 nya kort för inpassering på byggarbetsplatser. Den nya kortstandarden baseras på en, enligt Byggföretagen, beprövad och säker världsstandard benämnd PIV som bland annat ska göra det svårare att kopiera korten. Planen är sedan att den biometriska identifieringen – det vill säga kroppsavläsning, till exempel av ansikte, öga eller finger – inom ID06-systemet ska kunna börja användas under andra halvan av 2022.

Rentalföretagen, vars medlemmar levererar kortläsare och annan utrustning till landets byggarbetsplatser, vill istället skynda på en övergång till biometri – och slippa ett tillfälligt teknikbyte  i januari.

– Ett påtvingat mellanskifte är inte försvarbart. Det både fördyrar och försvårar för oss, säger Johnas Tybring, Rentalföretagen, på ett informationsmöte om biometri på måndagen

Anledningarna är flera. Den nya kortstandarden kommer att kräva ny utrustning för avläsning då de nya kortens persondata endast kommer att laddas med PIV-tekniken, alltså inte som hittills även med Mifare, den befintliga teknik som merparten av utrustningen på byggena klarar läsa av.

– Det handlar om 10 000-tals kortläsare på tusentals arbetsplatser som behöver bytas ut. Sedan kommer nya byten och uppdateringar av utrustning att behöva göras igen när korten blir godkända för biometri, säger Leena Haabma-Hintze.

Enligt Rentalföretagen uppgår kostnaden för den nya PIV-utrustningen till 150-200 miljoner kronor samtidigt som befintlig utrustning måste slängas.

Ett kortbyte i januari kommer inte heller att lösa problemen med fusk, anser de, eftersom det inte är kopieringen av kort som är problemet utan snarare utlåning och ursprungsidentifiering.

– Rentalbranschen vill gå direkt på biometri, göra en övergång i lugn och ro och introducera detta i en hållbar takt.

Branschorganisationen har sedan en tid fört en diskussion om den tilltagande kriminaliteten på byggarbetsplatser till följd av bristande personkontroll. Biometrisk teknik, via fingeravtryck, är ett viktigt steg i uthyrarnas arbete för en hållbar utveckling av byggarbetsplatsens inpasseringssystem.

– Trots att systemet med ID06 funnits i 15 år har branschen inte fått ordning på fusket. Ett kortbaserat system för personidentifieringen kommer alltid ha säkerhetshål oavsett val av kortteknik. Det finns svagheter, som kriminella lärt sig att utnyttja, i dagens system. Med biometri kan identifieringen verifieras direkt av beställaren i anslutning till personens initiala besöket på arbetsplatsen, menar Leena Haabma-Hintze.

På måndagen höll Rentalföretagen ett informationsmöte för branschen om kortbytet och om biometri. En stor fråga från deltagarna, totalt ett 70-tal från bygg-, leverantörs- och uthyrningsföretag, var ”hur gör vi nu?”  Rentalföretagen vill sätta press på ID06 att ändra sitt beslut till att antingen fortsätta med Mifare eller skjuta på kortbytet till den dag man är redo för biometri. Andra alternativ för att lösa bristen på utrustning är till exempel applösningar från leverantörerna eller manuell registrering.