”Resecentrum ska bli klart i tid””

”Resecentrum ska bli klart i tid””
Falu kommuns upphandling av ett resecentrum i kommunen har inte gått rätt till och måste göras om, något som kan ställa till det för skid-VM i Falun i februari 2015.
Tidigare i år upphandlade Falu kommun delar av bygget av Resecentrum Falun — en upphandling som nu ska göras om. ”Vi kommer att ha ett fungerande resecentrum till skid-VM 2015, men med vissa justeringar”, säger kommunens projektchef Alexander Norling.

Falu kommuns upphandling gällande ett resecentrum i kommunen har inte gått rätt till och måste göras om. Det konstaterar förvaltningsrätten efter att ha prövat ett överklagande från Skanska i Solna kommun.

Upphandlingen gäller de delar av Resecentrum Falun som kommunen bygger och bland annat omfattar en ny infart och cirkulationsplats till järnvägsstationen, samlingsplats för alla busslinjer, ombyggnaden av gator, gång- och cykelvägar och parkeringar.

I april gick tilldelningsbeslut till NCC Construction, men Skanska ville att upphandlingen skulle göras om.

Förvaltningsrätten har valt att gå på Skanskas linje på grund av förändringar och oklarheter i förfrågningsunderlaget, bland annat gällande utvärderingen.

Enligt den ursprungliga tidplanen ska Resecentrum Falun vara färdigställt den sista december 2014. Utfallet i Förvaltningsrätten gör att bygget av kommunens delar försenas ytterligare, något som kan ställa till det för skid-VM i Falun i februari 2015.

– Jag känner ingen oro just nu. Vi kommer att ha ett resecentrum klart i tid. Det går ju inte att flytta på ett skid-VM. Däremot kommer vi att behöva göra vissa omprioriteringar. Jag vet jag inte hur marken runt omkring kommer att se ut. Buskar och träd är sådant som vi inte kan prioritera, säger Alexander Norling.

Falu kommun väljer att inte överklaga förvaltningsrättens beslut.

– Nej, det har vi inte tid med. Det kan ta över ett år. En ny upphandling tar cirka två månader.