Nyheter

”Resultaten bättre <br/> än någon hade trott”

Lågkonjunktur och vikande marknad. Men bolagen visar goda resultat.<br/> — Byggbolagen har hanterat lågkonjunkturen bättre än vad någon hade trott, säger Jonas Andersson, analytiker på Nordea.

Orderingången för bolagen sjunker även om fallet dämpades under tredje kvartalet. Bolagen har mött tuffa tider.

— Vi bedömer inte att marknaden kommer att ha någon större tillväxt 2010, så det kommer att bli tal om lägre omsättning, säger Olle Ehrlén, NCCs koncernchef.

Trots det visade NCC ett bättre resultat än vad analytikerna hade väntat sig; 676 miljoner kronor efter finansnetto för tredje kvartalet.

— Vi har prioriterat lönsamhet före volym och kommer att fortsätta med det, säger Olle Ehrlén.

Byggbolagens sätt att tackla krisen har imponerat på analytikerna.

— Bolagen har styrt otroligt bra in i lågkonjunkturen och visat högre marginaler än vad någon hade räknat med. De har varit väldigt tidiga med att anpassa kostnader, säger Jonas Andersson.

Förutom att anpassa kostnader pekar Olle Ehrlén på att NCC prioriterat projekt med bra förutsättningar för god lönsamhet.

Och när han ombeds att bli mer precis om vad som lyckats i den svenska byggverksamheten pekar han på en bra inköpsmarknad där NCC har satt press på leverantörer, jobbat med plattformar och projektstyrning samt den lyckade satsningen som gjorts för att sänka byggkostnaderna.

Den svenska bostadsmarknaden har nu vänt. Bolaget har sålt 548 bostäder sedan halvårsskiftet och byggstartat 246.

Även de andra bolagen har dragit nytta av den förbättrade bostadsmarknaden.

— Vi har varit framgångsrika när det gäller att sälja färdigställda och pågående bostadsprojekt, vilket har lett till en skarp nedgång i antalet osålda bostäder. Den förbättrade situationen innebär att vi ökar vår ambition när det gäller att starta nya projekt i Sverige och Norge, säger Skanskas vd Johan Karlström.

JM är mest beroende av bostadsmarknaden och har varit hetast på att starta nya projekt. Men problemen att få lån har skapat problem.

— Bankerna har blivit mer välvilliga de senaste tio dagarna, så finansieringen är inte längre samma flaskhals som tidigare, sa Johan Skoglund, vd på JM, när kvartalsrapporten presenterades.

JM sålde 2 400 bostäder januari—september, jämfört med cirka 1 600 under samma period förra året. Bäst går det för JM i Stockholm, Uppsala, Lund och Malmö.

Peab redovisar sin niomånadersrapport den 25 november.