Nyheter

Reviderar manual för fuktmätning

Foto: Getty Images

​Byggindustrins organisation RBK har reviderat de metoder som idag används för fuktmätning i betong för att undvika fuktskador. 


Revideringen ska tillämpas för RBK-mätningar med start i oktober 2017.

“RBK måste säkerställa att risken för mätfel minimeras genom att anpassa RBK-systemet för mätning i den betong som till största delen levereras idag, betong innehållandes mineraliska tillsatsmaterial”, skriver RBK.

Förändringen kommer att påverka ett stort antal byggprojekt i hela landet där betong används. RBK (Rådet för Byggkompetens) har ett hundratal auktoriserade mättekniker runt om i landet och under vecka 36 får de tillgång till en ny fuktmätningsmanual.

Under de senaste åren har en ny generation av betong blivit dominerande på den svenska marknaden och den innehåller mineraliska tillsatsmaterial. De metoder som RBK införde för många år sedan för mätning och beräkning av uttorkning av betongen är helt enkelt inte längre tillförlitliga med betong som innehåller dessa tillsatsmaterial.

Därför måste mätteknikernas manual revideras. RBK har fått in information de senaste månaderna som verifierar bristerna med de gamla metoderna. Revideringen av manualen är omfattande.

“Jag är den första att beklaga för jag tror detta kommer att få stora konsekvenser för alla inblandade aktörer”, skriver Ted Rapp, tekniskt sakkunnig i RBK (Rådet för Byggkompetens) i sitt meddelande till landets RBK-tekniker.

Han skriver vidare i ett meddelande som gick ut vecka 35:

“RBK måste dock säkerställa att risken för mätfel minimeras genom att anpassa RBK-systemet för mätning i den betong som till största delen levereras idag, betong innehållandes mineraliska tillsatsmaterial.”

Byggvärlden har tyvärr inte nått Ted Rapp för en kommentar men vi har pratat med Peter Johansson, avdelningschef vid avdelningen för Byggnadsmaterial, Lunds Tekniska högskola, som har verifierat problemen med RBKs gamla metoder.

– Vi har varit ett mätlab åt RBK. Vi har provat metoderna vid uttorkning av betongen och bilden har klarnat successivt de senaste månaderna, säger Peter Johansson.

RBK har fått information från Lund, från landets RBK-tekniker och från projekt som utreder uttorkningsproblemen i den moderna betongen.

– Kunskapsmängden har nu ökat och RBK har därmed den senaste månaden fått underlag som innebär att RBKs metoder måste revideras, säger Peter Johansson.

Konsultföretagen Polygon och AK-Konsult Indoor Air AB välkomnar beskeden från RBK.

– Vi tycker det är mycket bra att det kommer fram mer underbyggda fakta. En viktig del i fuktsäkerhetsarbetet är att kunna räkna och mäta tillräckligt noga. Då är uppmätt materialdata med tillförlitlig teknik ett måste, säger konsult Peter Brander.