Nyheter

Riksdagen röstade för att riva upp lex Laval

Johan Lindholm. Foto: Byggnads

Svenska fackförbund ska ges rätt att ta till stridsåtgärder mot arbetsplatser med utländsk arbetskraft som inte tecknat ett svenskt kollektivavtal.

På onsdagen röstade riksdagen för att lex Laval ska rivas upp.

Arbetstagare som kommer till Sverige för att arbeta här under en begränsad tid ska få bättre arbetsvillkor. Det föreslår regeringen som vill göra ändringar i utstationeringslagen, den lag som innehåller bestämmelser om vad som gäller när ett utländskt företag skickar personal till Sverige för att tillfälligt arbeta här.

Därmed ändras den så kallade lex Laval som infördes 2010 i utstationeringslagen efter en dom från EU-domstolen om hur fackförbundet Byggnads agerat mot det lettiska företaget Laval un Partneri Ltd.

Dessutom anpassas utstationeringslagen till det så kallade tillämpningsdirektivet. Direktivet innehåller bland annat åtgärder för att förhindra att arbetsgivare kringgår regler om skydd för arbetstagarnas villkor.

Riksdagen sa ja till förslaget och till att de nya reglerna börjar gälla den 1 juni 2017.

Det var 2004 som Byggnads satte skolbygget i Vaxholm i blockad på grund av att byggföretaget Laval inte hade kollektivavtal. Nu ser man riksdagens beslut som en facklig arbetsseger. Bland annat kommer svenska fackförbund nu att ha rätt att ta till stridsåtgärder mot arbetsplatser med utstationerade arbetstagare som inte tecknat ett svenskt kollektivavtal.

– Att lagen nu rivs upp är en stor seger för en fackliga kampen. Alla våra medlemmar kan sträcka på sig idag, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm, i ett pressmeddelande.

– Den del som gäller möjligheter till kontroll av gästande företag välkomnar vi särskilt eftersom missförhållandena ofta är störst bland dessa företag. Sverige blir mer jämlikt när lex Laval görs om, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.