Nyheter

Riksdagen sa ja till Lex Laval

I går, onsdag, togs riksdagsbeslutet. De nya reglerna som begränsar strejkrätten i samband med utstationering börjar gälla den 15 april.

Det som började med att Byggnads med hjälp av stridsåtgärder krävde att få teckna kollektivavtal med det lettiska företaget Laval 2004 ledde till en långbänk i Arbetsdomstolen via en runda till EG-domstolen och nu till lagändringar.

— Nu när riksdagen har röstat igenom den borgerliga Lavallagen återstår bara att skriva om lagen, vilket Socialdemokraterna lovat att göra om de vinner valet i höst. Lavalfrågan blir en valfråga, kommenterar Byggnads ordförande Hans Tilly gårdagens riksdagsbeslut.

För att ett fackförbund ska kunna kräva att få träffa kollektivavtal med ett utländskt företag med hjälp av stridsåtgärder måste avtalet, enligt de nya reglerna, ge bättre villkor än vad de utstationerade arbetstagarna redan har i hemlandet. Facket får dessutom bara kräva lön som motsvarar miniminivån i ett svenskt branschavtal på området.

Hans Tilly menar att Lavallagen går ett steg längre än EG-domstolens dom och försvårar för facket att teckna avtal med utländska företag.

— Om det utländska företaget kan visa ett kollektivavtal från hemlandet, ska det gälla. Facket tvingas acceptera utländska kollektivavtal och anställningsavtal, trots att vi i verkligheten stöter på företag som kör med dubbel bokföring. Företaget visar upp ett avtal, medan man i byrålådan har ett annat avtal som de anställda tvingas skriva på med lägre lönenivåer, säger Hans Tilly.

Inte heller behöver det utländska företaget teckna olycksfallsförsäkring för utländska arbetare, påpekar han. Det gör att de hitstationerade arbetstagarna inte behandlas lika som de inhemska.

Att regeringens förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen inte skulle vila ett år, stod klart redan när lagrådet för tredje gången gick igenom lagförslagen. Oppositionen hade begärt att förslagen skulle förklaras vilande då de stred emot grundlagen. Lagrådet konstaterade att bestämmelserna om vilandeförklaring inte gäller i det här fallet.

Konstitutionsutskottet höll med lagrådet och i går var det alltså omröstning i kammaren. Det blev bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande, AU5,och redan i dag torsdag, behandlas lagändringarna — lag om ändring i lagen om utstationering av arbetstagare, lag om ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet och lag om ändring i lagen om rättegången i arbetstvister — på regeringssammanträdet.

En liten förskjutning blir det dock. De nya reglerna börjar gälla den 15 april i stället för den 1 april, som regeringen hade föreslagit.