Nyheter

Riksdagen sa ja till personalliggare

Riksdagen har fattat viktiga beslut för att minska svartarbete i byggbranschen.

Dels kommer personalliggare att införas på byggarbetsplatser i Sverige, dels genomförs förbättringar av ROT-avdragets fakturamodell

Personalliggare blir verklighet i byggbranschen efter att Riksdagen på torsdagen sagt ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla från och med den 1 januari 2016. Syftet är att motverka svartarbete och förbättra konkurrensen.

De som bedriver byggverksamhet ska anmäla till Skatteverket när de påbörjar byggverksamhet och de ska föra elektroniska personalliggare. Byggherrarna ska dokumentera personuppgifter för de personer som arbetar i verksamheten. Skatteverket ska kunna göra oannonserade besök på byggarbetsplatser för att kontrollera personalliggaren.

Från nätverket Byggbranschen i samverkan välkomnar man den nya lagen, men konstaterar samtidigt att företagens administration kommer att öka. Men med gemensamma insatser och klokhet från såväl Skatteverket som branschen hoppas man att det ska upplevas som ett välmotiverat merarbete för företagen.

– Att Skatteverket nu får muskler att göra oanmälda kontrollbesök ute i verkligheten kommer att ha en avskräckande effekt genom att risken för upptäckt blir påtaglig för de oseriösa aktörerna, kommenterar Peter Löfgren från Byggbranschen i samverkan de nya reglerna.

Samtidigt införs en ny fakturamodell för ROT-avdraget efter att Riksdagen sagt ja till regeringens förslag. Från och med den 1 januari 2015 ställs utökade krav på dokumentation och kostnadsredovisning före utbetalning till näringsidkare. ROT-avdraget är ett viktigt verktyg för att motverka svartarbete i konsumentsektorn och det är därför prioriterat att säkerställa att det används korrekt.

– Vi har länge påtalat ihåligheten i dokumentationen och utbetalningskontrollen, vilken innebär att kostnader för material allt för enkelt kan dribblas över till arbetskostnader. Vi har också varit kritiska till alternativet med ersättning via utbetalningsavi, då detta ökar tillgängligheten på  kontanter som kan användas för att betala svart arbetskraft, säger Peter Löfgren.