Nyheter

Rikshem och Veidekke bildar nytt bolag

Rikshem och Veidekke Bostad startar gemensamt bolag för förvärv och utveckling av ägande- och bostadsrätter. Redan i år släpps de första bostäderna till försäljning.

Veidekke Bostad, som ingår i Skandinaviens fjärde största byggkoncern, och Rikshem som är ett av Sveriges största privata bostadsbolag, bildar ett gemensamt ägt bolag. Tillsammans har företagen som ambition att förvärva och utveckla ägande- och bostadsrättslägenheter i Sverige.

– Både Veidekke och Rikshem vill driva på bostadsdebatten för att hitta lösningar på den rådande bostadsbristen och med vår gemensamma satsning vill vi öka bostadsbyggandet. Redan i år säljstartar vi vårt första gemensamma projekt, säger Per-Martin Eriksson, VD på Veidekke Bostad, i ett pressmeddelande.

I bolagets projektportfölj finns så här långt cirka 150 bostäder i Stockholmsområdet som kommer att säljstartas redan innan årets slut. Dessutom har bolaget långt framskridna planer på ytterligare cirka 170 bostäder i tillväxtkommuner. All försäljning kommer att hanteras av Veidekke Bostad och ambitionen är att Veidekke även ska producera samtliga bostäder.

– Sverige har enorm bostadsbrist. Då behövs nya vägar för att snabbt kunna få fram och genomföra nya bostadsprojekt. Genom att kombinera Rikshems och Veidekkes styrkor mobiliserar vi nu för att gemensamt bygga 2 000 bostäder, säger Ilija Batljan, vice vd och chef för affärsutveckling på Rikshem.

Samarbetet mellan Rikshem och Veidekke baseras på företagens kompletterande kompetens samt likheter vad gäller värdegrund och syn på hållbarhet. Dessutom vill båda bolagen vara aktiva i debatten om ökat bostadsbyggande och släppte i höstas den gemensamma rapporten, ”Den bedrägliga skuldkvoten”.