Nyheter

Riksrevisionen granskar energideklarationer

De stora förseningarna med energideklarationer för byggnader har fått Riksrevisionen att reagera.

Nu inleds en granskning av statens införande av lagstiftningen för obligatoriska energideklarationer.
— Vår uppgift blir att se om regeringen och ansvariga myndigheter, framför allt Boverket och Swedac, har gett tillräckligt bra förutsättningar för att syftet med energideklarationerna ska uppnås, säger Adam Sandebring, Riksrevisionens projektledare för granskningen.

Myndigheten ska granska hela kedjan som ansvarat för att införa energideklarationer. I slutet av maj ska effektivitetsrevisionen, som den kallas, vara klar.

Har ert beslut att granska energideklarationerna något samband med den danska rapport som släppts, och som visar att Danmarks obligatoriska deklarationer inte gett någon energispareffekt?
— Nej, faktiskt inte. Den rapporten kom efter att vi beslutat om granskningen. Vi hade fått indikationer på att både genomförande och tillämpning av lagstiftningen för energideklarationer blivit försenad. Och att det fortfarande är brist på experter som kan genomföra dem.

Kommer ni även att granska vilken effekt energideklareringen har på energiförbrukningen?
— Nej, det är ett ganska nytt system, så det skulle vara svårt för oss att granska effekten redan nu.