Almedalen

”Risk för bottenfrysning av bostadsbyggandet”

Bostadsbyggandet
Foto: Getty Images

Hyresrätten är den upplåtelseform som byggs mest. Samtidigt gör de skenande byggpriserna att det blir allt svårare att bygga hyresrätter som fler har råd med. Det visar Sveriges Allmännyttas nya marknadsrapport som diskuterades vid ett seminarie under Almedalsveckan.

Hyresrättens andel av färdigställda bostäder har ökat sedan 2010, från 30 procent till 48 procent. Trots ökningen finns det fortfarande ett underskott på hyresrätter på flera marknader och förutsättningarna för att bygga nya borde vara goda, enligt rapporten från Sveriges Allmännytta. Men de skenande priserna riskerar att sätta käppar i hjulet för den fortsatta utbyggnaden.

– Priserna i de anbud som kommer in till bostadsföretag som vill bygga nytt rusar i höjden. Anbudspriserna har ökat med i snitt 18 procent, men vi ser också ökningar med upp till 50 procent.  Det finns en risk för bottenfrysning av bostadsbyggandet när att allt fler bostadsföretag drar i nödbromsen, säger Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta.

Viktoria Raft, moderator, Sveriges Allmännytta, Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef, Sveriges Allmännytta, Fredrik Törnqvist, ordförande Sveriges Allmännyttas Byggherreråd och vd, Stångåstaden, Carola Joelsson, regionchef Bostadsutveckling Sydväst, Skanska, Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta.

Underlaget till rapporten togs fram under två veckor i april i år. Sveriges Allmännytta frågade sina 315 medlemsföretagen hur ökade kostnader påverkar planerad och pågående nyproduktion. Det var 125 bostadsföretag som svarade på undersökningen och tillsammans hade de totalt 265 pågående byggprojekt. Resultatet visade att entreprenören hade aviserat om extra betalning med hänvisning till onormalt höga materialpriser i 170 av de pågående projekten.

– Jag har varit i kontakt med flera av våra medlemmar som hävdar att de har svårt att fortsätta byggandet. Ett av företagen har beslutat om att pausa alla projekt ett år framöver och flera vittnar om samma svårigheter. Det är allvarligt eftersom det kan få långsiktiga effekter som vi först kommer se konsekvensen av om några år, fortsätter Anders Nordstrand.

Enligt apporten har produktionspriset för att bygga hyresrätter rusat i höjden med 144 procent sedan år 2000 och motsvarande för bostadsrätter är 193 procent. En bidragande faktor till ökningen är de skenande priserna på byggmaterial. På bara ett år har kostnaden för byggmaterial ökat med 25 procent – och enskilda material som armeringsstål har ökat med över 100 procent och trä med 46 procent, enligt rapporten.

– Situationen är extrem. Men samtidigt ska man aldrig missa en kris för att ta chansen att ställa om. Det finns bara en lösning och det är att öka det industriella byggandet med standardiserade processer, säger Jonas Högstedt, Fastighets- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

Det oroliga världsläget skapar ytterligare risk för höjda priser och i slutändan kan det bli så dyrt att byggkalkylerna inte längre går ihop. Ökningstakten för byggkostnadsindex för flerbostadshus har inte varit så hög sedan 1980. Enligt Carola Joelsson, regionchef, Skanska Nya hem, är det ett problem som drabbar hela byggbranschen.

– Vi brottas med samma bekymmer som alla andra. Det är utmanande för pågående projekt med så kraftiga prisökningar och även för kommande projekt. Det skapar en stor osäkerhet när vi inte vet ur utvecklingen ser ut framåt. I våras fick vi ett anbud på stål som höll i två timmar och sedan höjdes priset. Osäkerhet är det värsta vi vet och vi tvingas lägga på våra priser, säger hon.

Det är flera kommunala bostadsbolaget som drabbats av prisökningarna och under seminariet deltog Fredrik Törnquist, vd, Stångåstaden i Linköping. Han lyfte fram ett konkreta exempel på bostadsprojekt med 40 nya lägenheter där ett jämförbart produktionspris tidigare legat på 40 000 kronor per kvadratmeter men nu fick vi in anbud på 75 000 kronor per kvadratmeter.

– I praktiken skulle det innebära att vi skulle behöva ta ut en hyra på 20 000 kronor för en nyproducerad trea. Det går inget. Det finns ingen som är beredd att betala sådana hyror vi tvingades dra i nödbromsen och stoppa bygget så länge, säger han.

Panelen som deltog i seminariet var eniga om att priserna på byggmaterial inte kommer återgå till samma nivåer som man varit van vid de senaste åren. De efterlyser långsiktiga politiska åtgärder.

– Det här är en verklighet vi måste lära oss att leva med. Här krävs politiska åtgärder för att upprätthålla byggandet av nya bostäder, säger säger Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta.

Tre steg för fortsatt bostadsbyggande

Sveriges Allmännytta förslår tre konkreta åtgärder för att förhindra en inbromsning i bostadsbyggandet.

  1. Införande av typgodkännande av standardiserade hus, byggsystem och produkter.
  2. Införande av moms på hyra.
  3. Undanta allmännyttan från LOU.
logo
Samuel Karlsson