Nyheter

Risk för kraftigt fall

Bostadsinvesteringarna faller kraftigt och tillväxten 2009 blir den lägsta sedan 1990-talet. Det spår Sveriges Byggindustrier i en ny konjunkturprognos.

Sveriges Byggindustrier anser att osäkerheten gör det så svårt att göra en prognos att de skissar på två olika scenarier för 2009. Det avgörande är att finansmarknaderna stabiliseras.

— Nästa år påbörjas kanske 15 000 bostäder i Sverige, men i värsta fall kan det bli så få som 10 000, vilket i så fall skulle vara färre än under krisen på 1990-talet, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på Sveriges Byggindustrier (BI), i ett pressmeddelande.

Bostadsinvesteringarna väntas sjunka med mellan 30 och 35 procent. Övriga delsektorer klarar sig bättre, men ökningstakten för de sammantagna bygginvesteringarna stannar på två procent i år för att sedan vända och bli negativ under 2009.

— En enkät till våra bostadsbyggande medlemsföretag bekräftar att det just nu går väldigt trögt att starta nya bostadsprojekt, men än så länge är det hög aktivitet på många håll och det tycks vara så att man inte avbryter de projekt som redan påbörjats, fortsätter Fredrik Isaksson.

För lokalbyggandet dämpas tillväxttakten nu tydligt.

— Lokalinvesteringarna ökar nu betydligt långsammare än under första halvåret i år. Inte minst det privata byggandet av kommersiella lokaler är beroende av hushållens konsumtionsutveckling, men även av sysselsättningsutvecklingen inom tjänstenäringarna. Med en svag utveckling på arbetsmarknaden framöver finns det en risk att planerade projekt skjuts upp även inom denna delsektor, menar Lars-Johan Blom, ekonom på BI.

BI har dock fortfarande en positiv syn beträffande infrastruktursatsningar.

Enligt det positiva scenariot faller de totala bygginvesteringarna med sex procent 2009. Det negativa visar en nedgång med elva procent.