Nyheter

Riskabelt med privatisering av centrumanläggningar

En ny rapport visar att den uppmärksammade försäljningen av centrumanläggningar i Stockholm har lett till försämringar. Anläggningarna är eftersatta och därmed mindre attraktiva för invånarna. Dessutom har affärsinnehavarna fått det betydligt svårare att driva sina verksamheter. Detta är några av de negativa effekterna av 10-miljardersaffären som Stockholms stad genomförde 2007. Studien från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet visar på vikten av långsiktiga planer och engagemang för denna typ av centrumanläggningar.

 

Johanna Lindblad, Linda Heiman och professor Thomas Polesie vid företagsekonomiska institutionen har studerat följderna av försäljningen av fem anläggningar i Stockholms ytterstad.

Det var 2007 som det kommunala bolaget CentrumKompaniet med tio bostadsnära centra såldes till brittiska Boultbee. Köpeskillingen var 10,4 miljarder kronor, vilket var betydligt högre än förutsett. Senare fick Boultbee så svag ekonomi att dess långivare tog över verksamheten. Under 2011 såldes nio av anläggningarna vidare.

De studerade anläggningarna är eftersatta och näringsidkarna där har fått det svårare på många sätt. Rapportförfattarna anser att kommunen hade kunnat påverka utvecklingen genom större tydlighet vid försäljningen.

– Det har saknats ett tydligt ansvar för samhällsutvecklingen på dessa platser sedan anläggningarna fick privata ägare. Det har påverkat anläggningarna men också lokalsamhällena negativt. Situationen kan säkert bli bättre med nya fastighetsägare. Men på några platser handlar det om ett behov av mångsidiga insatser, som överskrider vad en privat aktör ensam kan förväntas ta ansvar för, säger Johanna Lindblad.

– Dagens situation visar på svårigheter med att garantera långsiktigt engagemang och utveckling när ägarförhållanden ändras, sammanfattar professor Thomas Polesie.

Kartläggningen ingår som en del av professor Thomas Polesies serie av beskrivande studier inom fastighetsvetenskap.

Sammandrag ”När centrumanläggningar byter ägare” finns här.