Cementa

”Riskerar en svart lucia”

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.
Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Det råder en stor oro i branschen inför dagens besked från Mark- och miljödomstolen. Enligt Byggföretagen är två av tre bygg- och anläggningsföretag ganska eller mycket oroade för en eventuell cementbrist.

Byggföretagens Byggbarometer genomfördes i början av december 2022 och har besvarats av sammanlagt 520 medlemsföretag. Undersökningen visar på stor oro i branschen inför tisdagens dom gällande Cementas ansökan om ett nytt fyraårigt tillstånd att bryta kalk i Slite på Gotland.

Hälften ganska oroade

– Vi riskerar en svart lucia för hela samhällsbyggnadssektorn. Planerade infrastrukturprojekt och utbyggnaden av vindkraft är två ben i den gröna omställningen som skulle påverkas kort tid efter att Cementas tillstånd löper ut, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd. 

Enligt Byggbarometer är 50 procent av Byggföretagens medlemsföretag ganska oroade för en cementbrist, medan 17 procent är mycket oroade.

Dom meddelas 13.00

Byggföretagen har sedan i juli 2021, när Mark- och miljööverdomstolen först avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland, kommit med löpande analyser om de samhällsekonomiska effekterna av ett stopp för kalkstensbrytningen. Den senaste analysen är framtagen tillsammans med konsultbolaget WSP och uppskattar drygt 160 000 förlorade jobb – under förutsättning att viss produktion kan upprätthållas med hjälp av extern sten.

Mark- och miljödomstolen förväntas meddela dom om Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd den 13 december klockan 13.00.