Karriär

RO-Gruppen förstärker inom klimat och miljö

Bild med portätt av Lindha Fledin och kontorshuset Viared Center i Borås.
Lindha Feldin, är ny Verksamhetsutvecklare inom klimat och miljö på RO-Gruppen. Till höger: Viared Center är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld. RO-Gruppen anlitades som byggentreprenör av beställaren beställaren Viared Center AB, Foto: RO-Gruppen

RO-Gruppen förstärker organisationen med en verksamhetsutvecklare inom klimat och miljö. Lindha Feldin tillträdde tjänsten den 27 maj.

Som ett led i företagets målsättning om fortsatt hållbar tillväxt samt att nå högt satta mål gällande klimatarbetet har RO-Gruppen inrättat en ny roll som Verksamhetsutvecklare inom klimat och miljö.
Till tjänsten har man rekryterat Lindha Feldin.

Lindha Feldin har en gedigen meritlista och har de senaste åren arbetat med att stötta bygg- och fastighetsbranschen framåt i branschens stora klimatomställning. Senast i rollen som strateg inom cirkulär ekonomi på näringslivavdelningen i Region Halland. Där har hon sedan 2023 byggt upp Bruka Halland – en satsning på återbruk och cirkulär affärsutveckling inom bygg och fastighet.
Hon har också arbetat med olika utvecklingsprojekt inom hållbarhet för att ta tillvara den affärspotential som omställningen ger.

– Att få vara en del i RO-Gruppens framtida utveckling, expansion och högt ställda målsättning kring klimatarbetet känns fantastiskt roligt och inspirerande. Hållbarhetsarbetet är viktigt för en fortsatt stark tillväxt och jag ser fram emot att tillsammans med hela organisationen bidra till omställningen för att RO-Gruppen ska kunna följa sin ambition om att bli Sveriges mest CO2-effektiva byggföretag säger Lindha Feldin.

Lindha Feldin tillträdde tjänsten den 27 maj.