Nyheter

Robotarna närmar sig byggarbetsplatsen

Robothunden Buster. Bild: Peab

Robotiseringen närmar sig byggsektorn, men det krävs fortfarande en del för att robotarna ska kunna samspela med människorna på byggarbetsplatsen. Dock finns det goda exempel, som robothunden Buster.

Vid Nordic Contechs webbinarium diskuterades bland annat vad som krävs för att robotar ska bli en vanligare syn på byggarbetsplatser och när detta kan bli aktuellt. Det finns redan nu exempel på hur byggsektorn har robotiserats. Helena Eriksson från Cognibotics och Center för byggrobotik vid Lunds Tekniska Högskola, visade upp flera exempel på vad robotar kan utföra i dag. Bland annat en robot som klarar av att mura en tegelvägg. 

Robothunden Buster har redan gjort entré på byggscenen. Tillsammans med Peab har Centret för byggrobotik skapat en fyrbent inspektionsrobot med främsta uppgiften att knalla runt på byggarbetsplatsen och samla in information om bygget samt upptäcka fel.

– Vi har flera examensarbeten som är kopplade till det här projektet. En av arbetena går ut på att drönare även ska kunna använda Buster som landningsplattform och samla in data, så att de hjälps åt med datainsamlingen om bygget. Detta ska vi snart börja testa på en arbetsplats, sade Helena Eriksson.   

Ulf Håkansson, teknisk chef på Skanska, berättade att Skanska har jobbat med byggautomation sedan 2015, tillsammans med ABB och Robotdalen.  

– Vi har valt att fokusera på en tidskritisk aktivitet i byggbranschen, nämligen att bygga armeringskorgar. Det är dessutom en dålig arbetsmiljö som helst inte bör utföras av människor. Vi har sett enorma tidsvinster; robotarna gör jobbet minst tio gånger snabbare och de jobbar dessutom dygnet runt. Just nu håller vi också på med ett projekt där även Huskvarna medverkar och där roboten är utrustad med ett najningsverktyg.

Gruvnäringen har kommit betydligt längre med robotiseringen än byggbranschen. På webbinariet berättade Peter Burman, ansvarig för gruvautomation hos Boliden Gruvor, om de uppkopplade och digitaliserade gruvorna. Hans råd till samhällsbyggnadssektorn är att positionera personalen.

– Ni måste börja positionera personal och veta var de är hela tiden. För när ni börjar robotisera så måste ni skapa robotceller och dessa kan man inte sluta totalt, som man tidigare gjort i industrin, utan folk måste kunna passera dessa områden. Detta måste lösas annars blir det inget flöde i produktionen. Robotarna kommer att ta så stor yta och låsa logistiken på byggarbetsplatsen.

Mathias Haage, experimentell robotforskare vid Lunds Universitet, berättade att robotarna i första hand ska vara ett nyttoredskap och utföra de uppdrag som kan vara farliga eller tunga för människor. 
– I höst kommer vi att placera en robot på en byggarbetsplats, men jag tror det dröjer ytterligare något år innan de blir mer vanligt förekommande. 
Vid det avslutande samtalet frågade moderator Fredrik Bauer panelen vilka konkreta steg som behöver tas för att öka takten av robotiseringen i byggsektorn.

Fredrik Karlsson, chefredaktör för VVS-Forum och Elinstallatören:
– Jag tror man får ställa krav på byggherren och satsa på forskning och utveckling. Samt att försöka hitta de här momenten som lämpar sig för robotisering, som till exempel armeringskorgarna.

Ulf Håkansson håller med Fredrik Karlsson om byggherrens roll i det hela.

– Byggherren måste sätta pressen. Konstruktören måste också tänka om lite. Ska vi ha en digital tvilling så måste man börja med ”design for robotics” och det gör vi inte i dag.  

Helena Eriksson tror på bättre samverkan.

– Det vi ser i dag är att arkitekterna är lite närmare robotarna i dag än vad konstruktörerna är. Det är en så stor utveckling det handlar om, så ingen enskild kan göra detta själv, utan alla måste vara med.

Webbinariet är ett samarrangemang av Byggföretagen, Infra Sweden2030, Installatörsföretagen, Smart Built Environment och Svensk Byggtjänst.