Nyheter

Robotarna tar över

Build-R jobbar med att ta fram en robot som kan montera gipsskivor nattetid. Andreas Söderberg, projektledare, Rasmus Pettersson, tekniskt ansvarig, Julia Fransson, vd, och Shehab Mohammed, automationsingenjör. Foto: Anna Sjöström

Det pågår flera försök med robotar inom byggbranschen, bland annat med robotar som monterar gipsskivor nattetid och robotar som tillverkar armeringskorgar ute på arbetsplatsen.
Branschen är inne i ett starkt utvecklingsområde.
– Här finns stor potential att förbättra både arbetsmiljö och produktivitet, säger Joakim Rosenqvist som är avdelningschef på avdelningen Robots & Applications inom ABB-enheten Robotics.

– Globalt sett är det inte särskilt många robotar just nu inom byggbranschen, ungefär en halv procent av alla industrirobotar som säljs hamnar inom bygg. Det är verkligen ett område med utvecklingspotential och jag tror att utvecklingen kommer att gå snabbt framåt, säger Joakim Rosenqvist som är avdelningschef på avdelningen Robots & Applications inom ABB-enheten Robotics.

En förklaring till att byggbranschen är svårt att automatisera är att utrustningen och robotarna måste vara mobila och inte ta för stor plats eftersom en stor del av arbetet sker i begränsade utrymmen.
– Byggbranschen är unik på så sätt och hade de kunnat lära av andra branscher med högre automatiseringsgrad hade det redan skett, säger Joakim Rosenqvist.

Han anser trots det att det finns stora möjligheter inom bygg, inte minst för att förbättra produktiviteten och arbetsmiljön.
– Inom byggbranschen finns många moment som lätt kan bytas ut och dessutom finns där tunga lyft, och kalla och smutsiga miljöer. Drivkraften med robotar eller automatisering är att göra saker på ett enklare sätt.

Ett bygge står dessutom stilla under en stor del av dygnets timmar, något som robotar kan förhindra.
Det har Build- r tagit fasta på.

Build-r utvecklar ett system där robotar installerar gipsväggar på nätterna. I Eskilstuna finns en prototyp som man gjort lyckade försök med i skyddad laboratoriemiljö. Nu ska den vidareutvecklas och vissa delar ska byggas om, och under våren kommer hela systemet att testas i verklig miljö på något av NCC: s byggen. 

Build-r grundades i början av året och uppskalningen och testningen av prototypen finansieras bland annat i ett projekt med bidrag från Smart Built Environment. Bakom projektet står Build-r tillsammans med NCC och ABB.

Det kommer att ta cirka tre minuter för roboten, med arbetsnamnet ”Rob the build-r”, att montera en skiva.
Robotarmen, från ABB, är utrustad med grip- och skruvdon och den är monterad på en mobil plattform som drivs med batteri.

På bygget gör den en egen ”karta” över reglarna som den ska montera skivorna på med hjälp av bland annat en kamera och andra sensorer som mäter avstånd och vinklar. 
– Förut var robotarna begränsade till att stå på samma plats, men nu finns tekniken att göra dem mobila genom att de förstår sin miljö, säger Julia Fransson, vd på Build-r.

– Roboten måste klara av att jobba på ett bygge, en arbetsplats som är i ständig förändring. Men digitaliseringen av byggbranschen och robotar hänger ihop. Det är ingen slump att robotar börjar göra sitt inträde nu, säger Andreas Söderberg, grundare.

En annan utmaning de löst är att alla som arbetar med roboten ska vara säkra. För även om den till största delen kommer att jobba på nattetid, så kommer den ändå att röra sig i miljöer tillsammans med människor.

– Den är bland annat utrustad med lasersensorer som känner av om människor kommer för nära, då saktar den ner, eller stängs av, säger Rasmus Pettersson, tekniskt ansvarig.
I vår kommer den alltså att testas i skarpt läge ute på något bygge och ambitionen är att den ska vara redo för marknaden under 2019.

ABB samarbetar med flera aktörer inom byggbranschen, högskolor, universitet och leverantörer för att utveckla nya idéer och produkter. Robotdalen är en samarbetspartner.

Ingemar Reyier jobbar som projektledare Industrirobotik / Teknik- och applikationsansvarig på Robotdalen. Han berättar om några av de försök som pågår just nu.

Det är bland annat ett samarbete mellan Robotdalen, ABB och Skanska. Där man utvecklat ett automatiserat robotsystem som tillverkar armeringskorgar ute på arbetsplatsen.

Ett annat försök är hustillverkaren Grönbo i Piteå som gör försök med att automatisera och effektivisera processen med hjälp av robotar.
– Vi får in väldigt många förfrågningar och jag tror att branschen verkligen håller på att vakna nu, säger Ingemar Reyier.