Nyheter

Robotparkering i historiska lokaler

Det gamla fabrikshuset på Lidingö där AGA tidigare hade sin produktion inrymmer idag systemparkering till områdets boende. Bild: Lucas Lennse

På Lidingö i Stockholm har det precis färdigställts en systemparkering i en nyrenoverad fabrikslokal från början av förra seklet.

– Det är väldigt kul att man tillämpar det i den här typen av fastighet, i ett Q-märkt hus, att det inte behöver vara nya perfekta betongbyggnader, säger Henrik Nell, vd för Metrisk Systemparkering AB.

Stadsdelen Dalénum på Lidingös södra strand utvecklas just nu från ett industriområde till en ny stadsdel som beräknas vara färdigbyggd 2025. Parkeringsplatserna beräknas bli 1,2 per lägenhet, inklusive besöksparkeringar. I området finns bland annat den gamla AGA-fabriken som byggdes i början av 1900-talet och som idag är ett industrihistoriskt minnesmärke och är därmed Q-märkt.
– En Q-märkning gör att man inte kan ändra utsidan på något sätt. Denna fastighet lämpade sig för parkering på bottenplan och med ett tvåvåningssystem får man in fler platser, förklarar Henrik Nell, vd för Metrisk Systemparkering AB.
Företaget är leverantör av robotiserade parkeringslösningar.
– Det är JM som ansvarar för bostadsutvecklingen i området, för att nå rätt antal parkeringsplatser som p-talet krävde till bostäderna behövde man tänka nytt. Genom att installera robotiserade parkeringsplatser i två våningar så kunde vi få fram 55 platser. Utan den här typen av system så hade det bara varit möjligt med 25 platser på den ytan, förklarar Henrik Nell.
Han menar att robotisering och automation har blivit ett starkt alternativ till hur vi nyttjar parkeringsytor mer effektivt och resurssnålt. 
– Eftersom man får ett p-tal av kommunen vid bostadsutveckling så måste man leva upp till det, annars blir projektet inte av. Då kan det här vara ett alternativ istället för att gräva nedåt, vilket nästan alltid skapar kostnader, klimatpåverkan och grundvattenproblematik. Med den här typen av lösning blir det ofta bättre projektekonomi och det går snabbare.
Systemet specialanpassas efter yta och behov.
– Det är en yteffektiv parkering, man kör upp bilen på en plattform, en stor metallplatta, som kan åka uppåt eller neråt eller åt sidan. Användaren beställer sin p-plats och när systemet är klar med att hämta plattformen så är det bara att köra upp och lämna bilen där. När användaren behöver bilen igen så beställer man sin hämtning och då står bilen där man lämnade den.
Lösningen är ett halvautomatiserat system.
– De flesta förhållanden fungerar, med minst 2,10 takhöjd. Att vi blir involverade i ett så tidigt skede som möjligt är en förutsättning i den här typen av projekt. Om vi blir inblandade samtidigt som arkitekten så kan vi vägleda hela vägen i projekteringsfasen – så blir det en optimal lösning med hänsyn till andra installationer som vatten och ventilation.
Han förklarar att enplan- och tvåplanssystem är vanligast, men som mest kan man få upp till sex bilar i höjd på halvautomatiska system.
– Vi gör även helautomatiserade system, det håller vi på med i Oslo till exempel. Då har man en mottagningshall på entréplan, där man hämtar och lämnar bilarna. Där blir då hela undre garagevåningen som ett magasin för bilar. Robotar parkerar och lämnar bilarna, men det är en dyrare lösning. I vissa projekt har man inga andra val än att göra anpassade specialsystem, men det kan också göra att hela byggprojektet kan bli av – det kanske inte hade varit möjligt annars.
Systemparkeringar är funktionellt för lägenheter, kontor, bilhandlare och även för allmän parkering.
– Det är en ny teknik ur svenskt perspektiv, men det har funnits i Centraleuropa sedan mitten av femtiotalet.