Nyheter

Rot-avdragen minskade förra året

Rot minskade 2016. Foto: Anna Sjöström.

 11,2 miljarder kronor betalades ut för rotavdrag 2016.  2015 var beloppet 19,7 miljarder.En orsak till minskningen är de ändrade reglerna. 

11,2 miljarder kronor betalades ut för rotavdrag 2016. Året innan var summan 19,7 miljarder kronor.
Totalt betalades 15 miljarder kronor ut i rot- och rutavdrag förra året. Det är en minskning med 8,3 miljarder kronor jämfört med 2015, då summan landade på rekordhöga 23.3 miljarder. Detta enligt statistik från Skatteverket.  
En orsak till minskningen enligt Skatteverket själva de ändrade reglerna. 2016 sänktes skattereduktionen för rotavdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden.

De ändrade reglerna har också  fått konsekvenser för byggbranschen. Antalet företag som utförde rot-arbeten minskade med cirka 6 000 2016 jämfört med året innan. Antal köpare av rot-arbete minskade med 180 000 personer.

– En orsak till minskade utbetalningar för rotarbeten är att reglerna har ändrats. År 2016 fick man skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden för rotarbeten istället för som tidigare 50 procent. Men minskningen är större än den rent matematiska effekten av sänkt skattereduktion för rotarbete, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

I år har rutavdraget utvidgats till att även omfatta arbetskostnad för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.

Arbeten som utförts under 2016 och betalats i december 2016 handläggs även under januari.

– Vi vill påminna om att utförarna måste ansöka om utbetalning senast 31 januari 2017 för arbeten som utförts och betalats av kunden under 2016. Om ansökan kommer in efter detta datum kan någon utbetalning inte göras, säger Pia Blank Thörnroos.

Fakta om rot- och rutavdrag


·11,9 miljarder kronor betalades ut i rotavdrag 2016. För 2015 var summan 19,7 miljarder. 2014 betalades 16,8 miljarder i rotavdrag.

·2016 var antalet köpare av rottjänster 1 miljon. 2015 köpte 1,2 miljoner personer rottjänster och 2014 var antalet 1,1 miljoner.

· För rotarbeten är skattereduktionen 30 procent av arbetskostnaden.  Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 50 000 kronor per person och år.

· För rutarbeten är skattereduktionen 50 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 25 000 kronor per person. För den som fyllt 65 vid årets ingång gäller att maxbeloppet är 50 000 kronor.

· För rot- och rutarbeten sammantaget är skattereduktionen per person och år maximerad till 50 000 kronor.

· Sedan den 1 augusti 2016 gäller rutavdrag även för installation, reparation och underhåll av datorer och annan it-utrustning som utförs i bostaden och för arbetskostnad för flytt mellan bostäder. Från och med 1 januari i år har rutavdraget utvidgats till att även omfatta arbetskostnad för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.

Källa: Skatteverket