Nyheter

Rot-avdragets tio fallgropar

Hantverkarna har jublat över det nya rot-avdraget. Men både för kund och företagare finns flera fallgropar. Här listar Byggvärlden tio av dem.

Från och med den 1 juli i år tillämpas den så kallade fakturamodellen när det gäller rot-avdrag. Det innebär att kunden endast betalar hälften av arbetskostnaden vid renoveringsjobb, resten får hantverkaren begära ut från Skatteverket i efterhand.

Och intresset för att göra rot-avdrag är mycket stort. Sedan den 1 juli har Skatteverket betalat ut mer än 411 miljoner i skattereduktion för hushålls- och rot-arbeten. Fler än 64 000 ärenden har tagits emot.

Men cirka 30 procent av de inskickade ansökningarna har varit felaktigt ifyllda. Det leder till förseningar i utbetalningarna från Skatteverket.

Ett annat vanligt fel är att ansökan om utbetalning skickas in innan kunden har betalat sin del.
— Det är kundens pengar vi betalar ut, man ska verkligen ha köpt tjänsten för att vi ska kunna betala ut något, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Hantverkare har tidigare pekat på risken att en kund som köper en tjänst redan har uppfyllt sin skattereduktionskvot, 50 000 kronor per person och år, och att företagen riskerar att bli utan sina pengar.

Pia Blank Thörnroos rekommenderar företagare att be kunden visa intyg på hur mycket hon eller han redan har fått i avdrag. Dessutom rekommenderas företagen att tydligt ange i avtalen med kunden att priset enbart gäller under förutsättning att Skatteverket betalar ut den andra halvan av arbetskostnaden. Sveriges Byggindustrier har tagit fram ett tillägg till hantverkaravtalet, en så kallad rot-klausul, som hantverkarna kan ladda ner från organisationens hemsida.

Claes Sahlin, entreprenadjurist på Stockholms Byggmästareförening, säger att en stor fallgrop för företag som ger sig på rot-arbeten till privatpersoner är att verksamheten styrs av konsumenttjänstlagen, som ställer andra krav på hantverkaren än om arbetet utförs åt företag.

Enligt konsumenttjänstlagen är hantverkaren till exempel tvungen att visa omsorg om kundens intressen, att samråda med kunden samt att avråda från olämpliga åtgärder.
— Den skyldigheten finns inte i kommersiella sammanhang, säger Claes Sahlin.

Skatteverket har fått en del förfrågningar från kunder som har uppmanats av hantverkare att själva begära skattereduktion i deklarationen, inom ramen för övergångsreglerna.

— Övergångsreglerna var i första hand tänkta för kunder som hade renoveringsjobb över halvårsskiftet eller som glömde att be om rabatten direkt på fakturan, säger Pia Blank Thörnroos.

Hon varnar för att det kan bli besvärligt för kunderna om övergångsreglerna nyttjas i stor utsträckning, bland annat kan det leda till försenade utbetalningar från Skatteverket.

Fallgroparna i rot-avdraget:

1. För låg inkomst.Kunden måste ha en inkomst som överstiger cirka 25 000 kronor i månaden för att kunna få det maximala skatteavdraget, 50 000 kronor per person. Om kunden har lån måste inkomsten vara ännu lite högre.

2. Felaktigt ifylld blankett. Utbetalningen från Skatteverket blir försenad om inte ansökan är korrekt ifylld av hantverkaren. Kundens personnummer och fastighetsbeteckning måste finnas med och blanketten måste vara underskriven.

3. Gränsdragningsproblem. Reglerna för vad som ger rätt till avdrag är inte solklara. Till exempel kan man få skattereduktion vid bygge av ett garage om garaget sitter ihop med bostadshuset. Men om garaget är fristående ger det inte rätt till skatteavdrag. Det är hantverkaren som blir återbetalningsskyldig om arbetet inte uppfyller kraven för husarbete.

4. Fylld kvot.Kunden kan maximalt få 50 000 kronor per person i skattereduktion. Om kvoten är fylld får nästa hantverkare inga pengar från Skatteverket.

5. Regelbyte.Fakturamodellen infördes den 1 juli i år, dessförinnan gällde att kunden själv skulle göra skatteavdrag vid deklarationen. För kunden gäller att hålla reda på att 50 000 kronor är det maximala avdraget per person och år.

6. För stora förhoppningar. En del rot-jobb ger inte upphov till särskilt stora arbetskostnader, vilket kan ge kunden falska förhoppningar om skattereduktionens storlek. Till exempel orsakas den största delen av kostnaden vid markarbeten av maskinhyra, vilket inte ger rätt till rot-avdrag.

7. För tidig ansökan. Kunden måste ha betalat sin del av fakturan innan Skatteverket betalar ut den andra halvan.

8. Tvister.Om det uppstår en tvist mellan kunden och hantverkaren och kunden inte betalar för arbetet, blir det heller inga pengar från Skatteverket.

9. Övergångsregler.Kan leda till försenade skatteutbetalningar till kunden.

10. Konsumenttjänstlagen. Arbeten som utförs åt privatpersoner regleras av konsumenttjänstlagen, som ställer särskilda krav på entreprenören.